Byrådsmedlem for Enhedslisten i Køge, Niels Rolskov.

Byrådsmedlem for Enhedslisten i Køge, Niels Rolskov.

Enhedslisten:

Budget med gode perspektiver

KØGE: Enhedslisten i Køge er medunderskriver på budget 2016 i Køge kommune og partiets to repræsentanter i byrådet, Niels Rolskov og Jette W. Jørgensen mener, på trods af stort pres fra regeringens krav om minusvækst , det er lykkedes at lave et budget der rummer konkrete forbedringer på de områder der ligger Enhedslisten på hjertet.
- Budgettet rummer hensigtserklæringer der giver perspektiv for de områder vi ønsker at fremme de kommende år, siger Niels Rolskov.
Mange af de positive udvidelser i årets budget har bred tilslutning i forligskredsen og i Enhedslisten er man ovenud tilfredse med, at man nu står sammen om bl.a. kvalitetsløft til folkeskolen, større muligheder for flere cykelstier, kvalitetsløft på ældreområdet, renovering af legepladser og at der tages hul på debatten om økologisk ældremad, moderne kollektiv trafikløsning, grundvandsbeskyttelse, socialøkonomiske virksomheder og medlemskab af Fishing Zeeland.
- For Enhedslisten er det vigtigt, at de der ikke har stærke pressionsgrupper og let adgang til ledende politikere også har en stemme i byrådet og vi er derfor ekstra glade for, at budgettet i år indeholder  små men vigtige signaler til vores psykisk handicappede, til genopretning af natur og beskyttelse af vores grundvand, siger Niels Rolskov.
pm

null

Publiceret 29 September 2015 14:00