(Ill.: Arkitekterne KØGE A/S).

(Ill.: Arkitekterne KØGE A/S).

Køge søger investor til nyt stadion

KØGE PARK: Nu bliver kampen om, hvem der kan komme til at stå for Køge Park, fløjtet i gang.
Køge Byråd besluttede tirsdag, at der skal annonceres efter investorer til Køge Park-projektet med mere end 10.000 siddepladser og 55.000 kvadratmeter under tag til breddeidræt, koncerter og erhverv.
Byrådet har tidligere besluttet, at et nyt stadionbyggeri i Køge skal opføres som et offentligt-privat partnerskab. Det vil sige, at kommunen sælger grunden, hvor Køge stadion ligger i dag, til en privat investor, som opfører Køge Park-komplekset og derefter lejer det ud til bl.a. Køge Kommune. 
Annoncematerialet, som Byrådet nu har godkendt, skitserer betingelserne for grundsalget og kravene til investoren om opførelse og drift af Køge Park.
Investorerne har frem til 6. februar til at indsende deres tilbud. Byrådet siger endeligt ja eller nej til Køge Park-projektet til marts, når de tager stilling til de tilbud, der er kommet ind fra investorer. Hvis Byrådet til den tid godkender investors tilbud, kan investor gå i gang med at udbyde selve opgaven med at bygge og drive Køge Park.
Sideløbende er et lokalplanforslag for Køge Park-området i offentlig høring. Der bliver snart inviteret til borgermøde om lokalplanforslaget. Byrådet ventes at kunne vedtage lokalplanen for området i januar.
Hvis tidsplanen holder, kan første spadestik til Køge Park tages i foråret 2017, og byggeriet kan tages i brug i slutningen af 2018.
pm

null

Publiceret 28 October 2015 05:00