85 deltagere var samlet til konference i Køge om udfordringerne med sygemeldinger på grund af stress og depression.(Foto: Steen Rasmussen)

85 deltagere var samlet til konference i Køge om udfordringerne med sygemeldinger på grund af stress og depression.(Foto: Steen Rasmussen)

Konference om stress, depression og arbejdsliv

KONFERENCE: Sygefravær koster årligt 42 milliarder kroner i sygedagpenge og løn under sygdom, fortalte chefkonsulent Berit Toft Fihl, DA, og en stor andel skyldes stress og depressioner.
Det var et alvorligt emne, som Jobcenter Køge havde sat på dagsordenen, for omkring 35.000 mennesker er ramt – hver dag. 85 deltagere havde tilmeldt sig konferencen, fortæller Steen Rasmussen fra konferencens planlægningsgruppe, som også tæller projektleder Malene Lyngby og fastholdelseskonsulent Vibeke Sneistrup fra Jobcenter Køge.
Efter velkomst og indledning af formanden for Køge Kommunens erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg Mads Andersen og arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen, fortsatte overlæge Jeanette Kühnel fra det Regionale Tværfaglige Smertecenter på Køge Sygehus.
Jeanette Kühnel kom ind på symptomerne for stress og depressioner og fortalte, hvordan der er en sammenhæng med de smertebilleder, som opleves på smertecentret. Hun fortalte også, at smertecentret er sidste led i en ofte langvarig smerteudredning for patienten. Smertecentret har ca. 2.500 henvisninger om året.
Herefter overtog speciallæge i psykiatri, dr. med. Jesper Karle fra PP Clinic podiet. Han udfordrede både læger og virksomhedsledere med en række provokerende udtalelser, Han postulerede, at den gængse opfattelse af, at stress og depressionstilfælde skal behandles med fred og ro, ofte fører til passivitet og giver en negativ selvopfattelse, som forstærker symptomerne. Han argumenterede for en tidlig og tværfaglig afklaring. Indlægget gav naturligvis anledning til en god debat.
Konferencen sluttede med et inspirerende indlæg fra fysioterapeut Marianne Sørensen fra FysErhverv i Køge, som både gav sin vinkel på stress i dagligdagen, og fik aktiveret forsamlingen med en række sjove små afslappende øvelser.
mr

Overlæge Jeanette Kühnel.(Foto: Steen Rasmussen)

Overlæge Jeanette Kühnel.(Foto: Steen Rasmussen)

Publiceret 01 November 2015 12:00