Fremover bliver der to affaldsbeholdere. En til restaffald/organisk samt en til papir/karton og metal/plastik.

Fremover bliver der to affaldsbeholdere. En til restaffald/organisk samt en til papir/karton og metal/plastik.

Nu skal affaldet sorteres på en ny måde

Næste år får borgerne i Vejle Kommune nyt sorteringssystem i hjemmet. Det vil komme borgerne, kommunen og miljøet til gode

Af
Jørgen Flindt

Der kommer ikke til at ske den store ændring, når vejlenserne fra 4. april 2016 skal sortere affald på en ny måde. Til gengæld forventes en markant ændring, hvad angår mængden af affald til genbrug i stedet for forbrænding.
“Ifølge vores skøn vil antal tons metalemballage, der kan genanvendes, stige fra nu 250 tons til 500 tons, mens plast vil stige fra 200 tons til 450 tons. Også mængden af papir og organisk dagrenovation, der kan genanvendes, forventer vi vil stige markant,” siger Karen Lübben, der er projektleder hos AffaldGenbrug i Vejle Kommune.
Begrundelsen for den store stigning af affald, der kan genbruges, skal findes i den nye måde, der skal sorteres på. Nemlig ved at sortere mest muligt helt derude, hvor produkterne bruges. Altså i hjemmet.

Tydeliggøre

Det betyder, at man fra 4. april næste år, hvis man bor i en villa, får som minimum to affaldsbeholdere. Den ene er til dagrenovation, som ligner den man har nu, men som bliver delt op i to rum, så man vil skulle sortere sin dagrenovation i restaffald og organisk affald som vanligt. Eneste forskel er, at man skal komme affaldet i hvert sit rum i beholderen.
Derudover får man en ekstra affaldsbeholder, hvor der skal sorteres metal/plastik i et rum og papir/karton i et andet rum.
“Ved at vi tydeliggør overfor borgerne, og gøre det lettere at sortere, så kan det få en miljømæssigt enorm god betydning. Det er et spørgsmål om, at folk ændrer vaner. Der er mange, som allerede nu sorterer på den måde, og for dem sker der stort set kun en minimal ændring, men mange ved ikke, at de faktisk skal gøre det, eller måske bare vælger ikke at gøre det, og det håber vi at kunne ændre på,” siger hun.
Og det er der, ifølge Karen Lübben, mange fordele ved. For jo mindre restaffald, der ryger til forbrænding, og jo mere affald, der genanvendes, jo flere fordele er der. Miljøet vinder, for der skal skaffes færre nye ressourcer.
“Desuden får borgerne flere fleksible løsninger, der passer til den enkelte husstand. Hvis man eksempelvis ikke har så meget affald, kan det afhentes hver anden uge, og på den måde sparer man penge,” siger hun og nævner endnu en fordel:
“Affald er ikke bare affald. Det er også en forretning. Ved at borgerne fra start sorterer bedre vil vi også kunne få en bedre pris, når vi sælger materialerne, og dermed tjene flere penge, som kommer borgerne til gode,” siger hun.
Ud over de obligatoriske sorte beholdere, kan man stadig købe en grøn til haveaffald. Den blå beholder til pap og papir forsvinder helt.

Publiceret 01 November 2015 12:00