Debat:

Danmark har brug for Brandbjerg Højskole

Mette Øyås Madsen, lærer
Brandbjerg Højskole
Brandbjergvej 12
7300 Jelling

I lyset af truslen om markante besparelser på højskoleområdet gør jeres lokale højskole opmærksom på, at Danmark har brug for højskolerne.
De får unge i uddannelse, styrker landdistrikterne og skaber aktive medborgere.
Ifølge Regeringens finanslovsforslag skal højskolerne spare samlet set 120 millioner over de næste fire år. Det kommer lige oven i en anden sparerunde fra 2010 og vil uundgåeligt føre til højskolelukninger. Har Danmark overhovedet råd til at miste højskoler?
Nej, det har vi ikke. Højskolerne bidrager positivt til Danmarks økonomi. Både i forhold til at få flere unge i uddannelse, få flere unge til at fuldføre en videregående uddannelse, og ved at skabe arbejdspladser i landdistrikterne.
Det er altså en “win win” for Danmarks økonomi, at vi har højskolerne, og at flere og flere vælger at gøre brug af dem. Så selvom vi egentlig vægter værdier som samvær og fællesskab i undervisningen højt og skaber aktive medborgere, så er vi da glade for, at man også med en god økonomisk samvittighed kan tage på højskole.
Højskoler over hele landet gør i disse dage opmærksom på det. Også Brandbjerg Højskole. På Brandbjerg vægter vi mødet mellem mennesker og det at skabe rum for udvikling og nye perspektiver. Skolens målsætning om at tage del i verden gennemsyrer hele indstillingen og er grundtonen i hvert af de fire faglige miljøer (outdoor, musik, selvudvikling, projektledelse). Brandbjerg søger igennem aktiviteter, begivenheder og invitationer til samarbejde at åbne for sine mange ressourcer for de nære omgivelser, bl.a. som samlingspunkt for lokalområdet og som kraftcenter for alle former for bæredygtig udvikling.
Brandbjerg Højskole og landets øvrige højskoler har brug for din opbakning.

Publiceret 01 November 2015 07:00