Åben skole på Romalt Friskole

Romalt Friskole åbner dørene for alle, der har lyst til at se skolen og få en snak med forældre, lærere og bestyrelse. Alle interesserede er velkomne, naboer, unge som ældre og familier
 
Romalt Friskole inviterer sammen med resten af landets grundskoler til Åben Skole torsdag 5. november fra klokken 15-18.
Åben Skole er en fantastisk mulighed for at komme indenfor på Romalt Friskole og se den indbydende skole, som blev indviet i 2014. Der vil være repræsentanter fra forældre, lærergruppen og bestyrelsen, som vil vise rundt på skolen og fortælle om børnenes hverdag og det unikke fællesskab, som er en del af hverdagen for både børn og voksne.
 
Tilbygning allerede i gang
Romalt Friskole blev startet op af ildsjæle i 2011, og de første år havde skolen til huse i midlertidige lokaler på Kronjydevej. Til skoleåret 2014 stod den nybyggede skole klar til brug på skolegrunden i Romalt.
Der har været en utrolig flot tilgang af elever, og ved skolestarten i august i år lød elevtallet på 177. Den store tilgang af elever har betydet, at der allerede er brug for at realisere planerne om en tilbygning til skolen. Som man vil kunne se, hvis man kører forbi skolen, er byggeriet allerede i gang.
Det har krævet en kæmpe frivillig indsats at bygge skolen op fra grunden. Det, der gør Romalt Friskole unik, er, at skolen bygger på et stærkt fællesskab og engagement. Et fællesskab og engagement, som mange forældre og børn tydeligvis ønsker at være en del af og at bidrage til.
Det store engagement, der ligger bag realiseringen af en skole i Romalt, præger børnenes hverdag i udstrakt grad. Romalt Friskole lægger vægt på, at børnene lige fra 0. til 9. klasse møder engagerede, tydelige og kompetente voksne.
På Romalt Friskole er det vigtigt, at børnene både lever, leger og lærer og derigennem opmuntres til at udvikle og bruge deres evner. Målet er, at børnene i 9. klasse forlader skolen med et højt fagligt niveau og så meget drive, at de selv som aktive og engagerede voksne kan yde positive bidrag til verden omkring dem.
 
Lokal forankring
Romalt Friskole inddrager den omkringliggende natur, blandt andet Romalt Bakker, lokalsamfundets kulturhistorie og de lokale borgere i undervisningen. I tilknytning til skolen er der oprettet en IFO (IdrætsFritidsOrdning) med vægt på udeliv, kreativitet og bevægelse.
Skolen har et tæt samarbejde med Romalt Hallen. Hallen bruges i forbindelse med undervisningen, ligesom IFO'en benytter Hallens faciliteter flere gange om ugen. Romalt Hallen har også været med til at løse de pladsmæssige udfordringer, som skolen har, indtil den nye tilbygning står klar.
Skolen håber, at alle interesserede - også almindeligt nysgerrige – vil komme og lære skolen bedre at kende.
Man kan få mere information på www.aabenskole.dk og www.romaltfriskole.dk  
 

Publiceret 04 November 2015 10:00