Billede af Merete Isaksen, Social og sundhedsassistent, aftenvagt i Område Syd i Assentoft. Merete fortæller, at ”det kan godt være utrygt at komme alene ud til de mange landejendomme i mørket, men vi har altid back up”

Billede af Merete Isaksen, Social og sundhedsassistent, aftenvagt i Område Syd i Assentoft. Merete fortæller, at ”det kan godt være utrygt at komme alene ud til de mange landejendomme i mørket, men vi har altid back up”

Alenearbejde kan have alvorlige konsekvenser

Det har konsekvenser for både medarbejdere og borgere, når flere og flere medarbejdere i bl.a. kommunernes daginstitutioner, hjemmepleje og på plejecentre må løse opgaverne alene. FOA Randers sætter i hele næste uge fokus på alenearbejde og dets betydning for sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladsen
 
Hvert femte FOA medlem med alenearbejde oplever at arbejde mere alene i dag end for to år siden. Forklaringen er ofte besparelser. Det viser en FOA-undersøgelse, hvor 2057 medlemmer har deltaget.
Med alenearbejde forstås arbejde, hvor ansatte fysisk er helt eller delvist isoleret fra kolleger og/eller leder. Det kan være dagplejeren, der passer børn alene. Rengøringsassistenten, der gør rent inden kollegerne kommer på arbejde. Teknisk servicemedarbejderen, der arbejder alene det meste af dagen. Social- og sundhedsassistenten, der arbejder alene på et plejecenter. Omsorgshjælperen, der er alene på en døgninstitution om natten eller pædagogmedhjælperen, der åbner eller lukker daginstitutionen alene.
Målet med at sætte fokus på alenearbejde er at få gang i en dialog om, hvordan belastninger og utilsigtede konsekvenser af alenearbejde kan forebygges. Det sker som led i en landsdækkende kampagne om alenearbejde.  
”Vi har mange medlemmer, som arbejder alene og er glade for det. Men vi ved også, at nogle medlemmer føler sig utrygge ved at arbejde alene eller savner social støtte og kontakt. Med kampagneugen vil vi gerne starte en dialog med vores medlemmer og på arbejdspladser om, hvornår det er rimeligt at arbejde alene, og hvordan man kan skabe mere tryghed, sikkerhed og arbejdsglæde i situationer, hvor medarbejdere ofte løser opgaver alene”siger Inge-Lise Christensen, Afdelingsformand FOA Randers.
 
Konsekvenser af alenearbejde
Alenearbejde er ikke i sig selv et problem, og mange ansatte har det godt med at arbejde alene. Problemet er, når medarbejdere er alene i situationer, som de oplever er uforsvarlige i forhold til deres egen eller borgernes sikkerhed og trivsel. Det er hverken hensigtsmæssigt for medarbejderne eller for borgerne.
Omsorgsmedhjælperen, der er alene på besøg hos en psykotisk beboer i et socialpsykiatrisk botilbud, eller social- og sundhedsassistenten, der er alene på et plejecenter om natten, kan opleve utrygge situationer med risiko for vold eller andre alvorlige arbejdsulykker. Ansatte i hjemmeplejen og inden for specialområdet beskriver eksempelvis, hvordan de ofte må klare tunge løfte alene i situationer, hvor de burde være to personer om det.
Medarbejdere, der arbejder alene eller isoleret fra kolleger og ledelse, kan også savne faglig sparring, støtte og anerkendelse. Tit står de alene med vigtige beslutninger eller svære opgave. Det giver øget risiko for bl.a. stress, depression og angst.
Også borgerne mærker konsekvenserne, når medarbejdere står alene med opgaverne. De får dårligere behandling, mindre omsorg og må vente længere på ’at komme til’. Det kan være i forhold til, hvornår der er tid til at skiftet ble på børnene i daginstitutionen eller til at hjælpe ældre borgere på plejecentre i og ud af sengen.
 
Fokus alenearbejde
Der er mange faggrupper og enkeltpersoner, der arbejder alene og sætter pris på selvstændigheden og ansvaret. Men det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan belastninger og utrygge situationer ved alenearbejde kan forebygges. Derfor sætter FOA Randers i uge 46 fokus på alenearbejde gennem videospots med fortællinger fra FOA medlemmer om deres erfaringer med alenearbejde og et medlemsarrangement onsdag 11. november

Publiceret 04 November 2015 09:14