Arne Christensen, Ryomgård, er en af de ny i djursBos bestyrelse, og en af dem, der var mere end utilfreds med den forhenværende formand. Foto: Lars Norman Thomsen

Arne Christensen, Ryomgård, er en af de ny i djursBos bestyrelse, og en af dem, der var mere end utilfreds med den forhenværende formand. Foto: Lars Norman Thomsen

Boligselskab har fået luftet ud ...

Cand.scient.adm. Dennis Larsen er 1. september 2015 ansat som ny direktør i djursBo som også har fået ny formand i kølvandet på et mistillidsvotum til den tidligere bestyrelsesformand og resten af bestyrelsen

Af
Lars Norman Thomsen

Lars Norman Thomsen

djursBO, der blev etableret 1. april 2012 ved en fusion mellem Boligforeningen Djursland og Ebeltoft Boligselskab, har fået ny direktør og ny formand.
Den ny direktør er Dennis Larsen, 47, uddannet cand. scient. adm. fra Aalborg Universitet og med 13 års erfaring med forvaltningsarbejde i den almene sektor – blandt andet som souschef på Boligkontoret Danmarks afdelingskontor i Ribe, tre år som forretningsfører i Holte og senest som kontorchef i DAB, Dansk almennyttigt boligselskab og senest daglig leder af RandersBolig.
Han afløser for Bjarne Haubo Christensen.
DjursBo råder over mere end 1.600 boliger til unge og ældre, familier og enlige.
DjursBo var i foråret 2015 igennem en turbulent periode, hvor flere medlemmer var utilfredse med den siddende bestyrelse.

Mistillidsvotum vedtaget

Utilfredsheden kulminerede på repræsentantskabsmødet 3. juni 2015 i Rønde Idrætscenter, hvor en repræsentant for det, der hedder afdeling 75 i djursBo-regi, læste et mistillidsvotum op til den daværende formand Jørgen Jakobsen. 31 stemte for, 15 imod og 1 undlod at stemme, fremgår det af referatet.
Repræsentantskabsmødet blev herefter suspenderet i ti minutter, hvor efter en samlet bestyrelse meddelte, at man stillede sine mandater til rådighed.
Det lukkede generalforsamlingen ned, og på et efterfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde 25. juni 2015 i Rønde Idrætscenter blev der valgt en ny bestyrelse med Richardt Lundby, Ebeltoft, som ny formand.
Lundby har tidligere boet i Ryomgård og har i en årrække været aktiv i Socialdemokratiets bagland.

Hovedbestyrelsen i djursBo

Richardt Lundby Ebeltoft
Hanne Brissing Hornslet
Arne Christensen Ryomgård
Steen Møller Ebeltoft
Klaus Andersen Hornslet
Niels Peter Thomsen Mørke
Tom Hansen Hornslet
Andreas Mossalski Ebeltoft
Mads Brandgaard Kolind

Hovedbestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden indtil boligorganisationens ordinære repræsentantskabsmøde i 2016, herefter består bestyrelsen af 7 medlemmer
Antallet af medlemmer reduceres til syv som en del af den fusionsaftale, der dannede djursBO i 2012
Det er repræsentantskabet der vælger alle medlemmer til bestyrelsen

Publiceret 04 November 2015 12:00