(Ill.: Arkitekterne KØGE A/S).

(Ill.: Arkitekterne KØGE A/S).

Borgermøde om Køge Park-projektet

STADIONPLANER: Køge Kommune indkalder til borgermøde om planforslaget til Køge Park-projektet torsdag den 12. november kl. 19.00-21.00 i rådhusets kantine, Torvet 1 i Køge.
Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan med en VVM-redegørelse for Køge Park.
Projektet omfatter opførelse af en fem etager høj, sammenbygget bygning udformet som en erhvervspark. Anlægget kan indeholde et stadion, en hal og en randbebyggelse, der rummer erhverv, detailhandel og boliger.
Anlægget må bygges sammen med de eksisterende Køgehaller. Det samlede byggeri vil kunne få et samlet etageareal på omkring 46.000 kvadratmeter.
Der er mulighed for ca. 10.000 siddepladser på stadion samt en hal til ca. 1.100 - 1.900 tilskuere.
På mødet vil planen blive præsenteret, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål til kommunen.
pm

Publiceret 04 November 2015 16:00