Jens Peter Rasmussen tog selv dette foto af medaljen på brystet kort efter overrækkelsen.

Jens Peter Rasmussen tog selv dette foto af medaljen på brystet kort efter overrækkelsen.

Højeste anerkendelse til premierløjtnant

Hjemmeværnsledelsen har tildelt sin højeste anerkendelse, Hjemmeværnets Fortjensttegn, til premierløjtnant Jens Peter Rasmussen, som bor i Sønderborg.
Dekoreringen begrundes med, at den er en anerkendelse af hans store frivillige indsats dels som formand for bestyrelsen for Hjemmeværnsmuseet i Frøslevlejren dels som formand for Kontaktudvalget i Sønderborg, som bevarer de militære traditioner i området.
Den overraskede ordensmodtager udtrykte ved tildelingen stor glæde og stolthed samt en stor tak til alle, som giver deres tid og kræfter til det frivillige arbejde.

Publiceret 04 November 2015 09:00