(Colourbox).

(Colourbox).

Køge får tjek på lungerne

LUNGEDAG: Ifølge Lungeforeningen har hver 10. dansker problemer med lungerne, og alt for mange ved det ikke selv.
I anledning af den internationale Lungedag kan borgerne i Køge Kommune, i Hastrupparkens Kulturhus, få en lungefunktionsmåling samt få en snak om KOL og rygestop tirsdag 17. november fra 13.30 til kl. 17.00.
Og igen onsdag 18. november inviteres borgerne i Køge Kommune til Lungedag, denne gang i Karlemoseparkens Beboerhus, kl. 13.30 til kl. 17.00, hvor de også tilbydes en lungefunktionsmåling samt en snak om KOL og rygestop.
Det er Helhedsplanen, Medicinsk afdeling Køge Sygehus, de praktiserende læger i Køge, Diabetesforeningen og Køge Kommune, som sammen med Lungeforeningen inviterer til International Lungedag.
Over en halv million danskere lever med en lungesygdom som fx astma, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) eller en anden lungesygdom. Alt for mange ved det ikke selv. Åndenød, hoste og følelsen af ikke at ”have luft nok”, er nogle af de symptomer, man skal være opmærksom på.
- Lungesygdomme bør konsekvent opdages og sættes i behandling langt tidligere end det sker i dag. Ca. 430.000 danskere har den kroniske lungesygdom KOL. Men det er kun ca. halvdelen, der ved, at de har sygdommen. Det vil sige, at der er 200.000 danskere, der lige nu går rundt uden, at de ved, at deres lunger er syge. Det er afgørende, at vi finder alle dem med syge lunger og hjælper dem i behandling, siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen.
Jo før en lungesygdom opdages og behandles, jo bedre liv kan man leve med sygdommen. På Lungedagen kan danskerne bl.a. få en lungefunktionsmåling, som afslører lungesygdomme som fx KOL og astma.
På Lungedagen onsdag 18. november 2015 kan alle danskere få tjek på både vejr og lunger, når Lungeforeningen sammen med apoteker, kommuner, hospitaler, praktiserende læger og flere hundrede frivillige over hele landet afholder arrangementer med bl.a. gratis lungetjek.
Mange steder tilbyder en lungefunktionsmåling, mens andre inviterer til en snak om fx træning, mad, medicin, rygestop og information om livet med en lungesygdom.
Alle arrangementer findes på Lungeforeningens hjemmeside www.lunge.dk/lungedag.
pm

Publiceret 04 November 2015 06:00