(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Millionbeløb fra A.P Møller til gavn for Greves skolebørn

GREVE: Hvordan bliver lærere og pædagoger bedre til understøttende undervisning? Det har Greve Kommune fået 2,3 mio. kroner til at finde ud af fra fonden A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 
I Greve kan skolebørnene glæde sig til, at deres nyeste fag på skoleskemaet – den understøttende undervisning – snart bliver endnu bedre. Greve Kommune har nemlig fået 2,3 millioner kroner, som skal bruges på, at lærere og pædagoger systematisk lærer af de erfaringer, som de hver dag får i skolernes klasseværelser.
- Vi vil undervise alle lærere og pædagoger i 0.-3. klasse i en slags mesterlære, som hedder aktionslæring. Metoden er anerkendt, og det er videnskabeligt bevist, at undervisningen bliver bedre, siger Mira Hollænder, fagchef for skoler.

Enkelt men godt

Selve konceptet er helt enkelt: Når en lærer eller pædagog har et problem inviterer hun en kol-lega med ind i klasseværelset. Kollegaen skal observere, hvad der sker.
Bagefter diskuterer de to, hvad der gik godt, og hvad der gik dårligt og beslutter, hvad der skal ændres i timen. På den måde får de systematisk viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker.
- Selvom det er enkelt, gør det en stor forskel, fortæller Mira Hollænder.
I de kommende to år skal Greve Kommune gennemføre 160 af den slags enkle miniforløb og sørge for, at lærere og pædagoger lærer af hinandens erfaringer.
Desuden skal hver skole uddanne 3-4 vejledere, der kan hjælpe lærere og pædagoger med at bruge metoden. Om to år skulle resultatet gerne vise sig i mere håndfast viden om, hvordan der kan blive mange flere gode skoletimer i Greve Kommune.
Det er fonden, A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der har bevilliget 2.365.000 kroner til aktionslæring.
pm

Publiceret 04 November 2015 17:15