Projektleder, Henning Espersen, fortæller om de kulfiltre, der er sat på pumpestationen for at formindske svovlbrintemængden fra spildevandet

Projektleder, Henning Espersen, fortæller om de kulfiltre, der er sat på pumpestationen for at formindske svovlbrintemængden fra spildevandet

Rekord boring blev åbnet

Randers Spildevand A/S har officielt åbnet for fjordforbindelsen og inviterede naboer og interessenter ind på den nye pumpestation på Toldbodgade for at se, høre og ikke mindst snuse til fortællingerne om fjordforbindelsen og kloakforholdene i Randers kommune

 

Det er ikke småting, pumpestationen på Toldbodgade pumper under Randers Fjord og hen til Randers Centralrenseanlæg i Kristrup. Hver dag pumpes der spildevand fra den nordøstlige del af Randers Kommune under fjorden til rensning på Randers Centralrenseanlæg.
Men sådan har det ikke altid været.
 

Fjordforbindelsen

Fjordforbindelsen er navnet på det projekt i Randers Spildevand, der etablerede pumpeledninger, pumpestationer og ikke mindst underboring af tre spildevandsledninger under fjorden i perioden 2013-2015.  Fjordforbindelsen er resultatet af Randers Kommunes beslutning om at ændre fælleskloakering til separatkloakering.
På åbningsdagene kunne fremmødte høre direktør for Randers Spildevand A/S, Peter Christensen, og projektleder, Henning Espersen, fortælle om fjordforbindelse og det kæmpe arbejde, der er gået forud for åbningen.
"Vi er gået fra fælleskloakering, hvor overfladevand/ regnvand og spildevand løber i én og samme kloakledning til separatkloakering. I separatkloakering skiller vi overfladevand/regnvand og spildevand ad, så de løber i hver sin separate ledning. Overfaldevandet/regnvandet renser vi lokalt i et regnvandsbassin før udledning til vandmiljø bl.a. Randers Fjord. Spildevandet transporterer vi til rensning på rensningsanlæg", fortæller direktør, Peter Christensen, fra Randers Spildevand.
Fjordforbindelsen er altså resultatet af et årelangt arbejde med at forbedre kloakforhold i Randers kommune.
 

Separatkloakering og nedlæggelse af renseanlæg

Med til fortællingen om fjordforbindelsen hører separatkloakeringerne i den nordøstlige del af Randers kommune. De gør det muligt for Randers Spildevand at nedlægge utidssvarende renseanlæg i kommunen.
"Med nedlæggelser og det ændrede kloakprincip stiger behovet for at transportere spildevandet til rensning andetsteds. Fjordforbindelsen er et vigtigt led i centraliseringen af den nuværende spildevandsrensning. En centralisering, der både er energibesparende og miljøbeskyttende, og som betyder en forbedret og mere effektiv rensning af spildevandet, hvilket i sidste ende kommer kunderne og miljøet til gode", siger Peter Christensen, og tilføjer:
"Gennem centralisering sikrer vi, at flere vandløb ikke belastes af udledning fra ældre renseanlæg. Der kommer altså samlet set mindre urenset spildevand i vandløb og fjord ved denne løsning".
 

Borerekord

Projektet, fjordforbindelsen, satte i 2014 borerekord og dermed indskrevet Randers Spildevand i Danmarkshistorien. Med hele tre halvanden kilometer lange underboringer i 32 meters dybde under Randers Fjord er projektet særdeles unikt.
"De tre ledninger på hver 1450m kan transportere spildevand fra godt 12.000personer, og Randers Spildevand har således sikret plads til spildevand fra den del af kommunen mange år ud i fremtiden", fortæller projektleder, Henning Espersen.  
 

Lokale entreprenører har bidraget

For at fjordforbindelsen kunne blive en realitet, har mange entreprenører og rådgivere været inde over. Randers Spildevand kunne fortælle, at lokale entreprenører har stået for arbejdet - også som underentreprenører – bl.a. i forbindelse med underboringen.
"En stor del af vores omkostninger er blevet til omsætning i Randers", fortæller en tilfreds direktør, som ikke lagde skjul på, at Randers har været konkurrencedygtig og dermed vundet flere af opgaverne.
Udover at lokale firmaer har bidraget til fjordforbindelsen, så har Randers Spildevand haft unge under uddannelse med i indkøring af pumpestationen. Viden og færdigheder i tekniske discipliner er derved givet videre til den kommende generation af fagspecialister.
 

Pumpestation forberedt til byvækst

Placeringen af pumpestationen er nøje tilrettelagt, således evt. fremtidig boligbebyggelse ikke oplever lugt,- støj- eller andre forureningsgener. Der er derfor taget højde for Randers’ byvækst.
"Pumpestationen kan, trods sin tekniske og vitale funktion, indgå i et boligområde uden at skæmme.  Det er helt bevidst, at pumpestationen kun delvist er beklædt i planter. Selvom det tekniske anlæg skal kunne indgå i et boligområde og appellere til beboerne, så er det fortsat et teknisk anlæg, som kræver en vis sikkerhed", fortæller Henning Espersen, som også kunne fortælle, at pumpestationen på Toldbodgade var nomineret til Randers Kommunes arkitekturpris.
Pumpestationen står i dag som en stærk kontrast til den omgivende natur. Med sin rå facade og hårde materialer skyder pumpestationen op i landskabet. Men med tiden overtager naturen bygningens ydre. En natur pumpestationen er sat i værk til at beskytte.

Publiceret 04 November 2015 11:56