Annette Godsvig, formand for HK Stat Sydjylland

Annette Godsvig, formand for HK Stat Sydjylland

DEBAT:

Tilbagerullet bevilling er en bombe under arbejdsmiljøet i Danmark

Annette Godsvig,
formand for HK Stat Sydjylland


Forestil dig, at du arbejder på en fabrik, der producerer alle sikkerhedsseler til alle biler i Danmark.
En dag får I at vide, at fabrikken fremover holder lukket hver mandag. Stadig skal I dog producere det samme antal sikkerhedsseler som før – men nu kun fra tirsdag til fredag. Og samtidig skal I udvikle en ny type seler, som er bedre end de gamle. En umulig opgave, som gør livet surt for jer på fabrikken. Og ekstra surt for de bilister, der nu må køre uden sikkerhedssele.
Det lyder som en absurd og ond drøm. Men en lignende situation er på vej til at blive virke-lighed i Arbejdstilsynet:
I sit finanslovsforslag tilbageruller regeringen den lovede ekstrabevilling til Arbejdstilsynet, som oprindelig også skulle gælde i 2016. Altså et år tidligere end besluttet. Så allerede fra årsskiftet skal Arbejdstilsynet fjerne 140 stillinger – en femtedel af medarbejderstaben.

Forebyggende indsats skæres

Inden da er det i regeringsgrundlaget bebudet, at alle større statslige driftsområder omfattes af et årligt omprioriteringsbidrag på to procent fra 2016. Og hvis Arbejdstilsynet udsættes for denne dobbelte besparelse, udløses en bombe under arbejdsmiljøet i Danmark.
 

Arbejdstilsynet skal fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt forebygge nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Arbejdstilsynets opgaver kan opdeles i tre: 1) Tilsyn, 2) Kommunikation samt 3) Arbejdsmiljøudvikling. Og der er brug for alle tre dele. Senest ved overenskomstforhandlingerne i 2015 indgik Moderniseringsstyrelsen aftaler om særlige indsatser for at understøtte det psykiske arbejdsmiljø.
 

Det er svært at se, hvordan de planlagte besparelser rimer på nye særlige indsatser. Og det er i det hele taget svært at se, at Arbejdstilsynet kan nå mere end almindelig drift, når ressourcerne reduceres med 20 procent over en nat.
 

Det betyder alt andet lige, at Arbejdstilsynets forebyggende indsats skæres ned. Og det vil selvfølgelig gå ud over arbejdsmiljøet. Det er ganske enkelt ikke forsvarligt.
Så det må være en ommer, kære politikere. Denne gang er det gået for stærkt for jer. Indfør permanente bevillinger til Arbejdstilsynet, så det nuværende aktivitetsniveau kan fastholdes. Giv medarbejderne arbejdsro, så de kan være med til at sikre, at alle vi andre ikke bliver syge af at gå på arbejde.

Publiceret 04 November 2015 16:00