Arkivfoto.

Arkivfoto.

DEBAT:

Haster med politisk beslutning om E45

Nye trafiktal for E45 viser tredobbelt trængsel i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen. Det understreger derfor med al tydelighed, at der skal handles nu - hvis ikke det østjyske vækstcenter skal gå i stå, hver gang køen på E45 starter.
Men desværre er beslutningen endnu en gang udskudt. Regeringen har nemlig indført en anlægspause, som kan medføre, at der ikke kommer en udvidelse af E45 det næste års tid eller to.
Det er helt uacceptabelt, at der skal gå op til to år, før der træffes beslutning om at udvide E45. Der ligger allerede flere projekter klar i skuffen, der kan sættes i gang hurtigt. Det gælder bl.a. et projekt på strækningen mellem Aarhus Syd og Skanderborg Syd, med inddragelse af midterrabatten, og et projekt syd for Skanderborg, med inddragelse af nødsporet. Og Regeringen har faktisk også indskrevet i sit Regeringsgrundlag, at E45 skal udvides.
Det haster derfor med at sætte politisk handling og prioritering bag ordene, så E45 i Østjylland kan blive udvidet. Der bør træffes beslutning om E45 allerede her i efteråret. Erfaringen viser, at der er langt fra tanke til handling og afsluttet arbejde, når der anlægges veje. Derfor er vi nødt til at få truffet en politisk beslutning nu. Udfordringen er, at stigningen i trafikken ikke holder ind til siden af vejkanten og pænt venter, mens vi får ordnet paragrafferne. Trafikken buldrer blot videre hurtigere og hurtigere. Det underbygger de seneste trafiktal for E45 fra Vejdirektoratet. De konkrete projekter ligger jo allerede klar.
Vejdirektoratets nye undersøgelse viser en kraftig vækst på motorvejstrafikken på den østjyske motorvej E45. Trafikken er tredoblet i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen, og på hele dagen er trafikken mere end fordoblet de seneste tyve år. De nye tal sætter dermed en tyk streg under behovet for, at E45 bliver udvidet fra to til tre spor.
Vejdirektoratets prognoser peger samtidig på, at trængslen bliver endnu værre i de kommende år. Den udvikling er ikke samfundsøkonomisk holdbar. Det går udover både virksomheder og pendlere, som er dybt afhængige af en velfungerende infrastruktur i deres hverdag.
Senest har virksomheden Danske Fragtmænd udtalt, at de oplever mellem 200- og 400 minutters daglig trængsel, hvilket svarer til mellem 25- og 50 millioner kroner på et år. Vi hører ofte fra virksomheder, der dagligt oplever de samme problemer. Dermed udgør den stigende trafikbelastning en alvorlig risiko for, at den positive udvikling og vækst i Danmarks andenstørste vækstcenter ender i en kø på E45. Til skade for hele landet. Med de nye høje trafiktal i hånden vil vi derfor opfordre til, at transportministeren sammen med folketingets transportordførere sikrer, at der snarest muligt træffes beslutning om en udvidelse af E45.
Der må ikke gå for længe, ellers stopper væksten, hver gang køen starter på E45.

Publiceret 04 November 2015 13:00