Cykelslangen i København er forbillede for den cykelbro, som Esbjerg i løbet af et par år får.

Cykelslangen i København er forbillede for den cykelbro, som Esbjerg i løbet af et par år får.

På to hjul:

Cykelbroen kan være god økonomi

Cykelslangen i København er forbillede for Esbjergs nye cykelbro

Af
Louise Ritter

I hovedstaden har den både vist sig at være en god forretning ligesom den også har høstet megen arkitektonisk anderkendelse og er særdeles populær blandt borgerne. Det er derfor nok ikke noget dumt sted, Esbjerg Kommune henter inspiration fra til den nye, store cykelbro , der over banelegement, skal binde Østbyen sammen med bymidten.

I København går den under navnet “Cykelslangen”, og snor sig 230 meter i førstesalshøjde omkring shoppingcentret Fisketorvet, hvor den binder to centrale bydele sammen - pris 38 millioner kroner.

Cykelbroen i Esbjerg forventes at stå færdig i 2017. Også her er målet at binde byen sammen - om end i noget mindre målestok - pris 25 millioner kroner.

Penge at hentet

På Esbjerg Rådhus sidder udvalgsformand Anders Kronborg (S). Han har alle dage været stor fortaler for cykelbroen, men han ved også godt, at nogen er mindre begejstret - eller i hvert fald ser et mindre behov for den.

“Der er blevet grint godt af ham fantasten, der hele tiden har troet på, at det lod sig gøre at finde pengene, og som troede på behovet,” smiler Anders Kronborg, der kan berette om godt og stærkt lobbyarbejde på Christiansborg.
Resultatet er 20 millioner statslige kroner til broen, mens Esbjerg Kommune selv skal stille med resten, og det er der god økonomi i.

En undersøgelse af brugen af Cykelslangen i København viser, at den er særdeles rentabel rent samfundsøkonomisk. Dagligt benytter flere end 14.000 cyklister slangen. De sparer hver mindst et minut ved at gøre det. Beregninger viser, ifølge Københavns Kommune, at der - opgjort i kroner og ører - er næsten 15.000 samfundsøkonomiske kroner sparet dagligt.

Ifølge Anders Kronborg vil cykelbroen i Esbjerg mellem Østbyen og bymidten kunne spare cyklisterne mellem to og tre minutter. Der er endnu ikke foretaget nogen samfundsøkonomisk beregning af udbyttet af broen her i Esbjerg.

Cykelbroen er bare et af mange cykelprojekter, som Esbjerg Kommune har søsat. Et andet er en udvidelse af cykelparkeringsmulighederne i centrum, så blandt andre de mange, der forhåbentlig vil benytte cykelbroen, også kan komme af med deres cykler. Og der er god fornuft i at gøre det lettere for cyklisterne at færdes i byen.

“Vi kommer ikke udenom, at vi har kapacitetsproblemer også på sigt, og det er bare langt billigere at løse problemerne ved at gøre det lettere for cyklisterne at komme rundt end ved at lette det for bilerne. Man skal blandt andet også huske på, at for hver parkeret bil, kan man på samme plads parkere otte cykler,” siger Anders Kronborg.

Publiceret 04 November 2015 12:00