Østjyder går til topmøde om fremtidens business region

På mandag 23. november mødes politikere, erhvervsfolk, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og organisationer i Randers for at bygge fremtidens politik for Business Region Aarhus. Regionen består af 11 østjyske kommuner. Og allerede inden mødet viser d

 
”Østjylland er Danmarks største vækstregion uden for hovedstaden. Det vidner de nye nøgletal i den grad om. Vi har klaret os flot gennem krisen og oplever vækst. Vores erhvervsliv har muskler. Nu er det tid til, at vi i fællesskab bygger den politik, som vi de næste to år sammen skal gøre til virkelighed. Derfor mødes vi til topmøde i Randers,” siger formand for Business Region Aarhus og borgmester i Skanderborg Jørgen Gaarde.
De nye nøgletal viser, at Østjylland især står stærkt indenfor: Produktion og viden, IT og smarte fællesskaber og fødevarer samt turisme. Samtidig er der stor fremgang i antallet af nye virksomheder i hele Business Region Aarhus, iværksætterne er stærke overlevere sammenlignet med andre landsdele, ligesom mobiliteten i befolkningen er markant stigende.
”Vi har nogle klare styrkepositioner, der kan gavne landet som helhed. De nye nøgletal og viden om vores styrkepositioner giver os et stærkt afsæt for at skærpe vores strategi. Det gavner landet som helhed, at Østjylland kan være med til at trække toget,” siger borgmester i Aarhus kommune, Jacob Bundsgaard, der er med i formandskabet for Business Region Aarhus.
Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune og også i formandskabet og vært for Topmødet ser frem til inspirerende og udfordrende oplæg om alt fra fødevarer til deleøkonomi. ”Business Region Aarhus ligger helt fremme på iværksætteri og står for 12 procent af landets samlede værdiskabelse. Hvert år skaber vi værdi for 165 mia. kr., og vores virksomheder har øget produktiviteten kraftigt. Det er godt gået. Og det er rettidig omhu, at vi skaber en ny fælles strategi nu – på den måde er vi bedst rustet til fremtiden".

På topmødet vil de fremmødte i grupper arbejde med svar på spørgsmål, der også belyser nogle af udfordringerne, som skal håndteres:
 
- Hvordan tiltrækker vi unge til industrien?
- Hvordan skaber vi tæt samarbejde mellem produktion, viden og forskning?
- Hvilke initiativer kan fremme brug af data og inspirere virksomheder til at bruge data til forretning?
- Hvordan styrker vi deleøkonomi, og nye digitale løsninger?
- Hvordan understøttes fødevarebranchens omstillingsproces, at virksomhederne ikke længere alene producerer fødevarer, men også er førende inden for enzymer, tilsætningsstoffer og aromaer?
- Hvordan skaber vi de bedste vilkår for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne?
- Hvordan sikrer vi en sammenhængende planlægning af infrastruktur, så det er nemt at komme rundt til jobs /transportere i byregionen?
 
Business Region Aarhus arbejder allerede på at styrke infrastrukturen, opretholde presset for at få seks spor på den østjyske motorvej og på fælles turisme-indsatser.

Nye nøgletal for Business Region Aarhus

Flere østjyder: Siden 2008 har Business Region Aarhus fået 45.000 nye indbyggere – det svarer til en stigning på 5,5 procent mod 3,4 procent landsplan. I 2040 forventes det, at området har 1 mio. indbyggere.
 
31 procent flere eksportvirksomheder i Business Region Aarhus fra 2000-2014 mod 26 procent i landet som helhed. En stor del af værdiskabelsen i Business Region Aarhus kommer fra eksport, som står for 12 procent af landets samlede eksportomsætning. Og 15 procent af landets eksportvirksomheder bor i regionen. Særligt industrien trækker læsset som en af landets vigtigste eksportsektorer.
 
Høj specialisering: Østjyderne i byregionen har en høj specialisering inden for it/kommunikation, møbler/beklædning, fødevarer og bygge/bolig. For eksempel er hver femte med en videregående uddannelse inden for fødevaresektoren ansat i Business Region Aarhus. Det er den byregion uden for hovedstaden, hvor der er flest højtuddannede i den private sektor.
  
Iværksættere overlever: Med en etableringsrate på ca. 7 procent er Business Region Aarhus det vækstområde udenfor hovedstaden med relativt flest virksomhedsetableringer. Iværksætterlysten er stor. Og iværksætternes forretning overlever oftere end på landsplan. 62 procent overlever i Business Region Aarhus mod 57 procent i hovedstaden.
 

Business Region Aarhus består af: Favrskov Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Norddjurs kommune, Odder Kommune, Randers Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Syddjurs Kommune og Aarhus Kommune

Publiceret 16 November 2015 12:47