Taxipladser på Østervold foreslås nedlagt

De nye taxiholdepladser der er etableret på Østervold bliver ikke benyttet tilstrækkeligt. Derfor foreslår Teknisk forvaltning nu at Miljø og Teknik udvalget sløjfer pladserne og laver dem om til almindelig parkering

På miljø- og teknikudvalgets møde 1. oktober sidste år blev det besluttet at følge et forslag fra taxinævnet om antal og placering af taxiholdepladser i Randers bymidte. Dette indebar bl.a., at tre parkeringspladser på Østervold blev omdannet til tre taxiholdepladser. Dermed er der i alt fem taxiholdepladser på Østervold.
Udvalget traf beslutningen efter en grundig høring, og de forretningsdrivende var gennemgående modstandere af etablering af nye taxiholdepladser.
Forvaltningen modtog i juni 2015 flere klager fra de forretningsdrivende på Østervold over, at taxiholdepladserne aldrig blev benyttet af taxier. De forretningsdrivende så hellere, at pladserne kunne benyttes til almindelig parkering.
På baggrund heraf anmodede forvaltningen Taxinævnet om en udtalelse. Taxinævnet behandlede punktet på deres møde 6. oktober. Her blev taxinævnets beslutning at meddele forvaltningen, at de to øverste pladser på Østervold ønskes flyttet til Thors Bakke og at de tre øvrige pladser på Østervold opretholdes. Men det revurderes nu og forvaltningen indstiller at pladserne nedlægges, da de ikke bliver brugt tilstrækkeligt. Det sker fordi Randers Taxa på baggrund af forvaltningens henvendelse har forespurgt en række chauffører som oplyser, at pladserne ikke har haft den forventede succes.
Som ønsket af Taxinævnet foreslås, at de to øverste pladser på Østervold flyttes til Thors Bakke, hvis der kan indgås en aftale om placering af holdepladserne med grundejeren.
I forbindelse med nedlæggelse af taxiholdepladserne vil der være en mindre udgift til afstribning og skilte. Udgifterne hertil kan afholdes indenfor Veje og Trafiks driftsbudget.
Punktet bliver behandlet på Miljø og Teknikudvalgets møde på torsdag 19. november.

Publiceret 16 November 2015 12:46