DEBAT:

Udlicitering skaber dårligt arbejdsmiljø

Erfaringer viser at besparelser ved udlicitering af offentlige opgaver ofte er urealistiske og tværtimod hensigten, giver øgede udgifter.
Der eksisterer adskillige eksempler på, at udliciteringen er slået fejl, som blandt andet følge af konkurser i de virksomheder, opgaverne er udliciteret til.
Hertil kommer kommunernes økonomiske udgifter i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale, kontraktindgåelse, opfølgning og kvalitetskontrol samt forsyningssikkerhed.
Kommunerne har herudover det økonomiske ansvar, selvom en opgave udliciteres.
Jeg tillader mig derfor, at stille stærkt spørgsmålstegn ved, hvorvidt udliciteringen er den mirakelkur i henhold til besparelser, man håber på.
En anden vidtrækkende konsekvens af udliciteringen sker på bekostning af medarbejderne, som oplever et væsentligt forringet arbejdsmiljø.
Det er særligt her alarmklokkerne ringer og jeg bliver bekymret.
Undersøgelser har vist, at blandt andet stigende sygefravær samt usikkerhed i ansættelsen kan være konsekvenser af netop udlicitering.
Mit udgangspunkt er, at der må findes en løsning, som er bedre for alle parter.
I stedet for at trække en konkurrence-udsættelse ned over hovedet på medarbejdere i Skanderborg kommune, ser jeg en form for treparts samarbejde, hvor medarbejdere, kontraktholder og den faglige organisation, selv finder forslag til effektivisering, som samtidig kan sikre en klar forbedring af arbejdsmiljøet, når medarbejderne ikke konstant har en trussel om udlicitering hængende over hovedet.
Entreprenørafdelingen har udarbejdet en ambitiøs målsætning om effektivisering og modernisering i de kommende år.
Det skulle gerne have positiv effekt på både lavere omkostningsniveau, samme kvalitet, mindre miljøbelastning og et bedre arbejdsmiljø. Stor respekt for Entreprenørafdelingens mod til at prøve noget nyt, ved selv at finde en effektivisering, uden den er blevet dem pålagt.
Det skal honoreres med et håndslag på arbejdsro og ingen udliciterings trussel hængende over hovedet i en længere årrække.
Min opfordring til Skanderborg Byråd bliver derved, lad os stå sammen om den nye model, og giv Entreprenørafdelingen den ro der er brug for.

Publiceret 24 November 2015 13:00