De tre nærmeste naboer til byggeriet måtte hyre en advokat for at få standset byggeriet. Hvidovre Kommunes manglende muligheder for at betale de tre sagesløse naboers udgifter til advokathjælp var da også et tema på kommunalbestyrelsens møde.

De tre nærmeste naboer til byggeriet måtte hyre en advokat for at få standset byggeriet. Hvidovre Kommunes manglende muligheder for at betale de tre sagesløse naboers udgifter til advokathjælp var da også et tema på kommunalbestyrelsens møde.

Redegørelsen uden svar taget til efterretning

Et flertal i kommunalbestyrelsen accepterer, at alle sagsbehandlingsprocedurer blev overholdt samt at der var tale om en menneskelig fejl

Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg dybt beklager denne sag. Kommunen har begået en fejl - en stor fejl.

Denne fejl har generet nogle borgere rigtig meget og har kostet os en masse penge - hele 9,5 mio. kr. i erstatning. Det er jeg - som ansvarlig borgmester - selvfølgelig rigtig ked af og det beklager jeg rigtig meget... Således lagde Helle Adelborg (A) op til det punkt, der på sidste uges møde i kommunalbestyrelsen handlede om den redegørelse, der er udarbejdet i forlængelse af sagen om det ulovlige byggeri på Gl. Køge Landevej. Hun kommenterede og uddybede redegørelsen inden hun sluttede med ordene: - Flere har i debatten påpeget, at redegørelsen ikke svarer på hvorfor en sådan fejl bliver begået! Og ja - det er rigtigt, det gør redegørelsen ikke! At fejle er menneskeligt - det ligger fast - og det er umådeligt svært at skrive en redegørelse om. Det vi kan, når sådanne fejl sker er at indrette vores arbejdsgange sådan at de samme fejl ikke sker igen, Og det har forvaltningen gjort...

Mange rygter

- Jeg kan godt tage redegørelsen til efterretning, sagde Karl Erik Høholt (V): - Der har været en mase rygter. Alle har en mening - men ingen har et svar. Men den der har lavet ansøgningen må have været bekendt med lokalplanen. Den ansøgning kan ikke være indsendt i god tro... -Det er en møgsag. Det er noget skidt for Hvidovre Kommune. Men vi må tage redegørelsen til efterretning, sagde Mikkel Dencker (O): - Der er mange forskellige teorier omkring medarbejdernes eventuelle uredelige motiver. Men vi må lade tvivlen komme de anklagede til gode... Finn Gerdes (A) gav udtryk for at man var glade for at der nu er kommet nye retningslinier for den fremtidige sagsbehandling: - Men det er kedeligt, at der kunne ske så stor en menneskelig fejl... - Det er en rigtig kedelig sag, anførte Niels Ulsing (SF): - En medarbejder - der ikke længere er ansat - har begået en meget alvorlig fejl. Jeg har tillid til, at der er gjort alt hvad der er muligt i kommunalt regi for at afdække alle aspekter i sagen...

Avisens hetz

- Redegørelsen siger det vi ved med de oplysninger vi har i dag. Og det må vi jo så forholde os til, sagde Mogens Leo (Ø): - Men det er klart, at hvis vi på et tidspunkt får nye oplysninger må vi jo forholde os til dem... - Arne Bech (H) mente, at der var tale om en “grundig undersøgelse”. Alligevel tvivlede han dog på, hvorvidt sagen på noget tidspunkt vil blive fuldt oplyst: - Får vi mon fuldt lys på denne sag? - Hvidovre Avis har brugt stor energi på sagen og har stillet mange spørgsmål. Jeg opfatter det som problematisk, at kommunens embedsværk opfatter det som om, at avisen hetzer mod kommunen! Det er ikke rimeligt. Det gør mig utryg, at embedsværket gør front mod vores lokale avis... Steen Ørskov (C) gav Mogens Leo ret i, at redegørelsen kun fortæller det man ved: - Det er en rigtig dårlig sag. Redegørelsen er måske lidt udtryk for, at man bare ønsker at få sagen løst hurtigt? - Har man så travlt, at ikke alle muligheder er blevet vendt? - Jeg har fuld forståelse for avisens kritiske dækning af sagen. Jeg forstår tonen fra Hvidovre Avis. Jeg har også fået personlige henvendelser i denne sag... - Det er da lidt ærgerligt, hvis Ørskov ved noget, som han ikke siger her, anførte Kashif Ahmad: - Jeg kan ikke tage redegørelsen til efterretning. Den konkluderer, er der intet usædvanligt er sket udover en menneskelig fejl. Men meget peger på, at der et eller andet sted ikke er rent mel i posen. Man kan bestemt diskutere, om man er nået til bunds i sagen... - Kashif Ahmad efterlyser lidt mere gods i det jeg siger. Men sandheden er - at jeg kan simpelthen ikke sige eller gøre mere. Mine kilder skal være trygge ved mig, supplerede Ørskov sit første indlæg...

Naboernes advokatudgifter

Hvidovre Kommunes manglende muligheder for at betale de tre sagesløse naboers udgifter til advokathjælp var også et tema i de fleste indlæg. Samstemmende var der stort set enighed om, at det er “beklageligt” at kommunen ikke kan betale.. Denne del af sagen vender Hvidovre Avis tilbage til i næste uge. Debatten endte med at kommunalbestyrelsen tog redegørelsen vedrørende byggesagsbehandling og klagesagsbehandling i sagen vedrørende Gl. Køge Landevej 479, herunder indførelse af nye retningslinjer, til efterretning. Gruppe A, O, V, F og Ø stemte for - mens Liste H, Gruppe C, Kashif Ahmad (UP) og Bo Christof (UP) undlod at stemme. oas

Publiceret 01 December 2015 08:00