Niels Ulsing (SF) vil i aften fremlægge et forslag fra SF om sprog-assistance.

Niels Ulsing (SF) vil i aften fremlægge et forslag fra SF om sprog-assistance.

Sprog-hjælp skal lette integrations-arbejdet

I aften skal kommunalbestyrelsen behandle et forslag fra SF om at kommunen udarbejder sine vigtigste foldere på andre sprog end dansk

Det medlemsforslag fra SF om sprog-assistance, der skal behandles i kommunalbestyrelsen i aften, falder i to dele:

Af
oas@hvidovreavis.dk

- Grundet et øget antal borgere med andet modersmål end dansk, foreslår SF at kommunen udarbejder de vigtigste foldere, bl.a. fra Borgerservice, Sundhedscentret, institutioner, skoler, mv. på andre sprog end dansk. Vi foreslår at de udarbejdes på de sprog som forvaltningen vurderer, at der er størst behov for. Dette er for at lette integrationsarbejdet og fremme borgernes selvstændighed ved selv at kunne søge og indhente information...

Hjælp i nærområdet

Anden del retter sig mod de flygtninge, der får lejligheder i de almene boligselskaber: - Kommunen modtager i øjeblikket flere flygtninge end før, som får bopæl via den kommunale anvisningsret, og bliver placeret ude i de almene boligselskaber. For at fremme deres forståelse i forhold til at bo i en lejebolig, og for at fremme en aktiv beboer-deltagelse, foreslår SF, at kommunen opretter en sprog-assistance, hvor man kan få oversat meddelelser fra boligkontoret f.eks. ved lukning af vandet, indsamling af cykler, oversættelse af husorden, fælles arrangementer og andre aktiviteter som har betydning for beboerne...

Publiceret 15 December 2015 08:00