Debat:

Ukendt lov kan blive dyr

Af
Tommy Hummelmose (C) Lahnsgade 78 5000 Odense C

Kedeligt, men meget alvorligt.
Den 1. januar trådte en ny lov i kraft, der kan få meget store negative økonomiske konsekvenser for kommunerne.
Der er tale om noget så ukendt som den nye refusionsreform. Reformen ændrer grundlæggende på den måde, staten yder økonomisk støtte (refusion) til kommunernes udbetaling af overførselsindkomster. Det lyder meget kedeligt, men vi bliver nødt til at tage reformen yderst alvorligt.
Kort fortalt vil kommunerne fremover blive økonomisk belønnet for at få personer på overførselsindkomster hurtigt tilbage i job og vil samtidig blive straffet økonomisk hårdt, hvis man ikke magter opgaven. Lykkes det ikke kommunerne at følge hensigten i reformen, vil det i sidste ende føre til yderligere besparelser på andre områder.
Vælger kommunerne derimod at satse benhårdt på erhvervsudvikling og samarbejde med virksomhederne, kan reformen gøres til et økonomisk aktiv.
Den gamle refusionsmodel var et virvar af forskellige satser, hvor kommunerne modtog forskellig refusion afhængig af, hvilken ydelse den arbejdsløse modtog. Økonomisk var det for kommunerne ikke så meget et spørgsmål om hurtigt at få folk tilbage i job, men mere et spørgsmål om hvilken ydelsestype den arbejdsløse var indplaceret i. Den nye reform gør fuldstændig op med dette cirkus og fokuserer alene på, hvor længe den ledige er uden job.
Fremover vil refusionen være meget høj i starten af arbejdsløshedsperioden (80 procent), men vil allerede efter fire uger blive nedtrappet. Yderligere nedtrapning sker løbende indtil ét års arbejdsløshed, hvorefter refusionen vil være beskeden 20 procent. Vi får dermed en struktur, der gør op med den indadvendte kassetænkning og i stedet fokuserer på job og erhvervsfremme, hvilket ikke er et sekund for tidligt.
Odense Kommune har taget hul på de nye udfordringer ved at fokusere på straks at få nye ledige i job forud for drøftelser om kurser eller andre tiltag. Det er sundt for kommunens økonomi og giver rigtig god mening for den arbejdsløse. Men opgaven er ikke løst med dette.
Vi skal i langt højere grad end hidtil dreje fokus over mod en meget hurtig og konkret jobindsats. Det vil blive nødvendigt for kommunerne at holde en løbende tæt dialog med virksomhederne for at afsøge match mellem virksomhedernes krav og de arbejdsløses kvalifikationer. De dygtigste kommuner vil se en mulighed for, at den nye reform ikke bare er negativ, men derimod kan få positiv indflydelse på kommunens økonomi. Det vil dog kræve en ændret fokuseret indsats, og kommunernes job- og erhvervsindsats skal op i et helt andet gear end hidtil.
Personligt håber jeg, at den nye reform for alvor vil få kommunernes øjne op for vigtigheden ved konstant at have fokus på virksomhedernes ønsker og dermed deres mulighed for jobskabelse. Vi må som kommune aldrig ty til de lette løsninger, når vi bliver økonomisk trængte.
Vælger vi for eksempel at hæve skatten, vil det få meget alvorlige konsekvenser for virksomhedernes evne til at tiltrække arbejdskraft samt borgernes lyst til at skabe omsætning hos de lokale virksomheder. Det vil starte en nedadgående spiral, som ingen kommune ønsker at sidde fast i.
Lad os derimod politisk vælge at gøre den nye refusionsreform til et aktiv og bruge den til for alvor at åbne for mulighederne i det fynske erhvervsliv.

Publiceret 02 January 2016 10:00