Nytårsforsæt:

Erstat overambitiøse mål med sunde intentioner

Vi mener det så godt, når vi lover os selv og hinanden, at vi fra begyndelsen af det nye år fuldstændigt kvitter cigaretterne, trækker i løbetøjet mindst tre gange om ugen og skærer gevaldigt ned på kulhydraterne. Alligevel advarer psykolog og foredragsholder Helen Eriksen danskerne imod de meget ambitiøse nytårsforsætter: 
"Problemet med rigtig mange nytårsforsætter er, at de sætter os i en situation, hvor vi lover os selv noget, som vi alligevel ikke kan overholde. På den måde kan de ende med at bekræfte os i, at vi ikke slår til, og at vi slet ikke er i stand til at overholde det, vi sætter os for," siger Helen Eriksen, som blandt andet har skrevet flere bøger om sammenhængen mellem menneskets psyke og vores ubevidste grundantagelser. 
Når vi gentagne gange mislykkes med at indfri de høje forventninger, vi stiller os selv, bliver det til ubevidste overbevisninger om, at vi ikke får det gjort alligevel, forklarer Helen Eriksen videre: 
"Rent psykologisk sker der det, at vi sætter ind på underbevidsthedens 'minushylde', og når vi så for tredje år i streg har glippet at overholde vores nytårsforsæt, så begynder underbevidstheden at fortælle os, at vi slet ikke er i stand til at overholde et løfte," siger hun.
Derfor anbefaler Helen Eriksen, at man i stedet for løfter til sig selv i langt højere grad tænker i intentioner: siger Helen Eriksen.
"Med intentioner er det noget andet, for når vi handler ud fra dem, opfatter vi det i højere grad som en slags bonus. På den måde får vi succesoplevelser ud af det vi gør, snarere end fordømmende selvkritik ud af det, vi ikke formår,"
Helen Eriksens tre råd til gode nytårsforsætter:
1.Intentionerfrem for løfter:
Psykologisk set sætter du dig i en mere opbyggende situation ved at sætte overliggeren lavere og lykkes end ved at sætte den højt og mislykkes.
2. Undlad at sammenligne dig med andre:
Prøv om du trinvist kan acceptere dig selv, som den du er, kig indad og find netop frem til de mål, som er realistiske og af egentlig værdi for dig selv.
3. Hold dine nytårsforsæt for dig selv:
Selvom det for mange er nærliggende at dele sine nytårsforsæt, er det mange gange en bedre idé at holde dem for dig selv. Overrask i stedet din omgangskreds, når du har nået dine mål.

Publiceret 02 January 2016 06:00