Beredskab Fyn er nu en realitet

Nytårsnat blev ni fynske beredskaber til ét. Det nye hovedkvarter ligger i Odense

Baggrunden for sammenlægningen er en beslutning fra Kommunernes Landsforening og regeringen om, at de 87 kommunale redningsberedskaber skal lægges sammen til 20 enheder.
Beredskab Fyn bliver landets tredjestørste beredskab med sine 157 medarbejdere. De 35 bliver beskæftiget i administrationen med f.eks. forebyggende arbejde, skriver Beredskab Fyn i en pressemeddelelse.
Kun Middelfart Kommune står uden for Beredskab Fyn, da den indgår i trekantsområdets samarbejde.

Beredskab Fyns mål er, at borgerne ikke mærker sammenlægningen.
Det forebyggende beredskab beskæftiger sig med brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, rådgivning til borgere og virksomheder og samarbejdet med den enkelte kommune.
"I Beredskab Fyn er 14 kompetente beredskabsinspektører klar til at varetage disse opgaver med råd og vejledning samt konkret sagsbehandling i de ni samarbejdskommuner," siger Gerner Nielsen, myndighedschef i Beredskab Fyn, og fortsætter:
"Det er vores helt klare mål at styrke det forebyggende arbejde."
Med særlig fokus på det forebyggende beredskab ønsker Beredskab Fyn at oplyse omkring den første fase i starten af januar, 2016, hvor Beredskab Fyn etablerer sig i det nye hovedkvarter på Åsumvej 35 i Odense.
Medarbejderne mødte i dag ind på deres nye arbejdsplads.

Publiceret 04 January 2016 18:00