Flere kommer væk fra kontanthjælp

Antallet af unge på kontanthjælp er nedbragt med en fjerdedel

På to år har Sønderborg Kommune bragt sin indsats for at få borgere væk fra kontanthjælp i top.
I 2014 viste en analyse, at Sønderborg Kommune kunne gøre mere for at få borgere væk fra kontanthjælp. Med en indsats, som efterfølgende blev sat i værk, har kommunen nu fået 623 borgere væk fra offentlig forsørgelse. Det er 60 flere end i sammenlignelige kommuner, og det svarer til, at der spares seks-syv mio. kr. årligt i offentlig forsørgelse.
Siden januar 2014 er antallet af unge på uddannelseshjælp bragt ned med over en fjerdedel; der er 241 flere i fleksjob og 73 færre på ledighedsydelse; og samtidig er næsten 100 flere kommet i revalidering.

Unge i arbejde

Ifølge kommunens jobcenterchef, Anne Kirk, kan det blandt andet mærkes, at kontanthjælpsreformen fra 2013 får flere unge under 30 år i uddannelse. Reformen betyder, at de ellers kun kan få en ydelse, der svarer til SU.
Formanden for byrådets arbejdsmarkedsudvalg, Jan Prokopek Jensen (S), glæder sig særligt over, at flere unge kommer i sving:
"Vi kan se i undersøgelser, at hvis de begynder tidligt på kontanthjælp, har de større risiko for at blive hængene. Det undgår mange nu," siger han.
Også udsigten til nyttejob generelt har fået flere ledige til at tage rigtige job eller uddannelse, så en stor del er blevet selvforsørgende.

Jan Prokopek Jensen

Jan Prokopek Jensen

800 færre på forsørgelse

Det pæne tal hjælpes på vej af en forbedret økonomi i samfundet, som betyder at der skabes flere job, og at der hele tiden er mange jobåbninger.
"Der er kommet mere gang i hjulene i samfundet, men tallene viser også, at vores jobcenter virkelig tager fat de rigtige steder," siger Petter Astrup (V), der er næstformand i arbejdsmarkedsudvalget.

Indsats for flygtninge

Udvalget forventer, at kommunens nye Beskæftigelsesstrategi 2016-2018 vil få yderligere op mod 800 borgere væk fra offentlig forsørgelse.
Det giver flere nye udfordringer, at der kommer flere nye borgere. I 2014 modtog Sønderborg Kommune 55 kvoteflygtninge, i 2015 steg tallet antallet til 168, og i 2016 ventes der at komme 241 nye.
Her er kommunen klar med en særlig indsats, og siden 2014 er 120 flere kontanthjælpsmodtagere kommet med i kommunens integrationsprogram. Det handler om, at de nye borgere skal hurtigst muligt i gang i virksomheder eller i uddannelse.

Publiceret 04 January 2016 10:41