Debat:

Vi kan også hjælpe patienterne

DEBAT
Anne Kahns og
Rikke Løvig Simonsen
formand henholdsvis
Danmarks Apotekerforening og
Pharmadanmark

Farmaceuterne og apotekerne i Danmark kan også hjælpe patienter til en bedre behandling, hvis de på udvalgte områder får mulighed for at udlevere receptmedicin.
Patienter oplever desværre ofte, at relativt simple problemer tager lang tid at løse, fordi grænserne i sundhedssektoren nogle steder er trukket for skarpt op. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at presset på lægerne er stort. Så det er helt logisk at se på, hvordan andre faggrupper kan hjælpe borgerne på en mere smidig måde og samtidig aflaste lægerne og sundhedssektoren i det hele taget.
Hvis en borgere for eksempel henvender sig på apoteket med symptomer på øjenbetændelse, så henviser apoteket til enten den praktiserende læge eller vagtlægen, der i nogle tilfælde uden at se patienten stiller en diagnose og ordinerer receptpligtig medicin, som apoteket så udleverer. Patienten skal altså forbi tre stop, før medicinen udleveres i stedet for bare et enkelt. Apotekspersonalet kan foretage såkaldt genudlevering af f.eks. p-piller og lægemidler til behandling af type 2-diabetes, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol til patienter i fast behandling med disse lægemidler. Genudleveringen kan foretages i mangelsituationer og til en kortvarig periode. I den udstrækning, at genudleveringen træder i stedet for en dyrere lægekontakt, vil forslaget indebære en besparelse.
Jo hurtigere og bedre vi hjælper patienter, jo mindre bliver presset på eksempelvis lægerne. Så der er gevinster for både den enkelte og for sundhedssektoren.
Der ikke er sikkerhedsmæssige problemer i at lade andre faggrupper udlevere receptmedicin, så længe det er præcist afgrænset, hvornår det kan ske, og hvordan det skal foregå. Farmaceuter på apotek udfylder allerede i dag en lignende rolle i vurderingen af behandlingen, når det drejer sig om sygdomme eller symptomer, der kan behandles med håndkøbsmidler. Apoteket foretager en symptomvurdering, når en borger henvender sig i forbindelse med symptomer på for eksempel svamp, allergi eller sur mave, og anbefaler derefter en behandling eller henviser til læge, hvis det vurderes relevant.

Publiceret 04 January 2016 15:00