Regionsrådsmedlem Peder Hvejsel.

Regionsrådsmedlem Peder Hvejsel.

Læserbrev:

Region Syddanmark fungerer faktisk

LÆSERBREV: Nytåret er jo altid et godt tidspunkt at reflektere over tingene. I Region Syddanmark har det i sandhed været et hektisk år.

Nye ambulanceoperatører

Omkring skiftet af ambulanceoperatør, så har det for mig, som medlem af det præhospitale udvalg, været en helt skræmmende oplevelse at opleve at pressen og enkelte politikere sammen er i stand til i den grad at fordreje virkelighed
Vi havde på fuldstændig regulær vis og på helt seriøs vis lavet et udbud, som vi var lovmæssigt forpligtet til. Til alles overraskelse – ikke mindst Falcks – endte udbuddet med at Falck tabte alle 4 områder, som var udbudt. Udvælgelsen skete på helt objektivt grundlag, hvor det bedste tilbud vandt, men så startede ”krigen”.
Falck tilbød reddere ansættelse i andre regioner, selv om der ikke var umiddelbart behov for dem, og gjorde alt for at Bios ikke skulle lykkedes, og den anden vinder Responce købte de simpelthen. Pressen bed på og optrådte meget ensidigt og piskede en stemning op omkring BIOS, som gjorde det meget svært for dem, at komme i gang.
De kom dog på trods heraf i gang pr. september som planlagt, og med få undtagelser er det lykkedes at levere den ydelse regionen har købt, nemlig et beredskab af bemandede ambulancer. Ganske flot set i betragtning, af at de har skulle etablere en helt ny organisation i mediestorm og med kraftig modstand fra mange sider.
Og det går faktisk fortsat ganske rimeligt, og mindst lige så godt som det gjorde for Falck i den sidste del af deres driftsperiode, så jeg er meget tilfreds med, at have været med til at tage denne kamp. Intet ville jo have været nemmere end at opgive, med den konsekvens, at vi hvert år ville have 50 mio. færre om året til den ordinære drift af sundhedsvæsenet, og der er nok at bruge dem til i de kommende år, hvor vi står over en stor besparelsesrunde.

Carl Holst sagen

Den anden store sag kom i kølvandet af Carl Holsts beslutning om at stille op til Folketinget med efterfølgende valg.
Carl Holst kom jo som bekendt hurtigt i modvind, og herved kom regionen til at være placeret lige midt i orkanens øje, og da der også opstod snak om andre mulige sager, måtte vi i regionsrådet beslutte at iværksætte en advokatundersøgelse. Havde vi ikke gjort det, var vi hurtigt blevet beskyldt for at dække over noget, og det kunne vi naturligvis ikke stå model til.
Samtidig blev sagen videregivet til tilsynsrådet. Dette har foreløbig resulteret i at Tilsynsrådet har udtalt at Carl Holst har anvendt en medarbejder til ulovlige formål, mens advokatrapporten efter min mening ikke har bragt noget væsentligt nyt frem. På grund af Tilsynsrådets udtalelse er sagen derfor overgivet til politiet, så må vi se, hvad de finder ud af.
I tilknytning til denne sag, og den fokus den skabte, blev øjnene rettet mod den særegne organisationsmodel, som var på ledelsesniveau. Jeg er enig i, at det var en både usædvanlig og efter min mening også uhensigtsmæssig model, men at konsekvensen skulle blive, at Socialdemokraterne fyrede Sundhedsdirektøren for åben skærm på landsdækkende TV, ja det var både dumt og dyrt. Vi havde landet dygtigste sundhedsdirektør, som måske nok var ”lidt kantet”, men han har helt sikkert en stor del af æren for at Region Syddanmark har opnået så gode resultater, så nu skal vi bare betale ham løn uden at vi drager nytte af hans evner.
Disse sager har desværre efterladt et indtryk af, at Region Syddanmark er nærmest i kaos og står uden ledelse. Sådan er det heldigvis ikke. Vi har en ny stærk regionsrådsformand i Stephanie Lose, og vi har også en særdeles kompetent ny regionsdirektør, Jane Kragelund, men herudover er der naturligvis tusindvis af dygtige medarbejdere på alle niveauer, som sikrer at regionen fungerer uanset, at der er lidt støj i medierne. Det skriver medierne ikke om – det er ikke interessant, men det er heldigvis virkeligheden.
Godt nytår.

Publiceret 04 January 2016 10:00