Niels Ulsing (SF)

Niels Ulsing (SF)

- En spændende helhedsplan for idrætten...

- Men trist med udskydelsen af Sundhedshuset i den tidligere postbygning...

- Det var godt at vi i 2015 fik vi en ny handlingsorienteret kultur- og fritidspolitik...

Af
oas@hvidovreavis.dk

- Der blev vedtaget en ny dialogbaseret styringsmodel, som erstatter den tidligere kontraktstyring. Politikerne skal fremover, i dialog med forvaltningernes fagområder, formulere en række mål for fagområderne, med henblik på meningsfuld politisk styring. En meget spændende helhedsplan på idrætsområdet er sendt i høring. I kommunalbestyrelsen blev der enighed om præmisserne for det videre arbejde med Bymidten, hvor Risbjerggård indgår. Der blev truffet beslutning om Grøn Energistyring i stedet for Grønt Regnskab, hvilket giver os et bedre redskab til at styre vores energiforbrug fremover...

Hvad var ikke godt?

- Sagen om ulovligt byggeri på Gl. Køge Landevej 479. - Udskydelsen af Sundhedshus og Genoptræningscenter i Postbygningen. - Kommunens ligestillingsredegørelse/-politik. - Branden i Hvidovre Badminton Club...

Ambitionen

- Min politisk ambition for 2016 er, at vi skal sikre et højt serviceniveau på kerneområderne, hvilket betyder gode normeringer i daginstitutionerne, helhedsplan, langsigtet vision og bedre inklusion på folkeskoleområdet, værdighed, kvalitet og omsorg på ældreområdet, gode rammer for kultur og fritidslivet med mere fleksibelt brug af vores faciliteter, og større tilgængelighed. Det vil fortsat gøre det attraktivt at blive boende i og flytte til Hvidovre. Vi skal desuden hele tiden arbejde på, at gøre Hvidovre til en bæredygtig og progressiv by, socialt og miljømæssigt...

Publiceret 05 January 2016 08:00