Randers Kommune opretter Bekymringspostkasse

Regeringen har netop vedtaget en ændring af loven om forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere. Aldersgrænsen hæves fra 75 til 80 år, men samtidig skal landets kommuner tilbyde besøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 79 år. Derfor opretter Randers Kommune nu en ”bekymringspostkasse” for at finde frem til ældre med behov for hjælp
 
Det er da ikke meget, vi har set Carl på vejen, siden hans hustru døde for et halvt år siden, er det? Og jeg synes, at Grethes have er ved at gro helt til – hun plejede ellers at holde den så pænt …
Som borger kan man nogle gange stå i den situation, at man er bekymret for en ældre medborger og er i tvivl om, hvor man kan henvende sig med sin bekymring. Derfor opretter Randers Kommune nu Bekymringspostkassen, som er en mailadresse med det formål at give borgerne en let indgang til at indberette en bekymring for en ældre medborger.
Det sker i forbindelse med en ændring af Lov om social service i forbindelse med målretning af de forebyggende hjemmebesøg, som blev vedtaget 21. december.
Et forebyggende hjemmebesøg gives til ældre borgere, der ikke i forvejen modtager både praktisk hjælp og personlig pleje. Formålet med besøget er blandt andet at tale om, hvordan borgeren klarer sig i hverdagen, og hvilke tanker borgeren gør sig om fremtiden med henblik på at støtte borgeren til højere fysisk, social og mental trivsel.
 
Henvendelser til Bekymringspostkassen
Lovændringen indebærer blandt andet, at aldersgrænsen for tilbud om forebyggende hjemmebesøg hæves fra 75 til 80 år, og at kommunen ved behov skal tilbyde besøg til borgere i alderen 65 til 79 år. Ændringen træder i kraft pr. første januar 2016, men man kan allerede nu skrive til Bekymringspostkassen på mail bekymringspostkassen@randers.dk.
”En henvendelse til Bekymringspostkassen vil medføre, at vi giver et tilbud om et besøg hos den pågældende borger. På besøget vil en af vores forebyggende medarbejdere tilbyde vejledning med henblik på at støtte borgeren i at håndtere udfordringer eller henvise til nogen, der kan hjælpe,” siger sygeplejefaglig konsulent Pia Ravnsbæk Bjærge, der er faglig tovholder på de forebyggende hjemmebesøg i Randers Kommune.
”Målgruppen, vi håber at få fat i med den nye ordning, er de ældre, der er udfordret i livet, og derfor kan have svært ved at række ud og bede om hjælp. Derfor håber vi, at alle borgere i Randers Kommune, der oplever bekymring for en ældre medborger, vil benytte sig af Bekymringspostkassen – vi vil selvfølgelig hellere rykke ud en gang for meget end en gang for lidt.” siger Pia Ravnsbæk Bjærge.
Indtil nu har Randers Kommune udsendt breve med tilbud til borgere om et forebyggende hjemmebesøg hvert år fra det år, hvor borgeren fylder 75 år. Desuden inviterede man i 2015 alle borgere i aldersgruppen til arrangementet ”75 års fødselsdag”, hvor gæsterne blev præsenteret for kommunens og nogle private foreningers forskellige tilbud til ældre borgere. Disse arrangementer fortsætter som supplement til Bekymringspostkassen. Det samme gør tilbuddene om individuelle forebyggende hjemmebesøg hos borgere på 80 år og derover.
 

Publiceret 06 January 2016 12:00