Den gamle godsbanebygning må, efter planen, lade livet. Foto: Jørgen Flindt

Den gamle godsbanebygning må, efter planen, lade livet. Foto: Jørgen Flindt

Søndertorv kan blive lukket for trafik

Nye visioner for Posthusgrunden arbejder med at lukke Søndertorv for trafik

Af
Jørgen Flindt

Hvis Posthusprojektet bliver, som bygherren gerne ønsker det, så vil det betyde en markant ændring af den trafikale situation i Vejle, for så er det meningen, at Sønderbrogade lukkes for trafik fra Gammelhavn og hen til det store kryds ved Damhaven.
Det område kan så bruges til at gøre torvet større. Der vil være butikker på hver side af torvet.
“Søndertorv bliver rimeligt meget forlænget, og fordi der arbejdes ud fra, at der skal ligge en butik for enden af torvet, betyder det, at der på torvet ikke vil være så vindomsust som nu,” siger Peder Hummelmose, der er formand for Teknisk Udvalg.
LÆS OGSÅ: Nyt byggeri på Posthusgrunden bagved Bryggen

Godsbanen

Men når torvet bliver for gående, skal der logisk nok ikke være biler. De skal i stedet ledes ad Gammelhavn og via en ny vej fra Gammelhavn til Fredericiavej, hvor der vil opstå et nyt kryds. Det vil, ifølge Peder Hummelmose, åbne op for nye muligheder. Nogle bilister vil køre via banegården, andre via Gammelhavn og andre igen under viadukten via Sjællandsgade.
Hvis planerne går igennem alle instanser, så lader det til, at den gamle godsbanebygning omvendt må lade livet.
Den gamle bygning er en smuk gammel bygning, men den er også i dårlig stand. Og så var den en stor del af debatten, da der i 2013 senest blev diskuteret Posthusgrundens fremtid.
“Der var meget debat om den gamle bygning sidste gang, og det kommer der nok igen. Men vi må også erkende, at gennem de to år projektet nu har ligget stille, er der ikke lagt nye idéer om godsbanebygningen på bordet,” siger Peder Hummelmose.
Efter planen kan der ligge en lokalplan klar til sommer, og derefter venter den offentlige høring.

Publiceret 06 January 2016 15:00