Det er primært på den anden side af Banegården, at de nye tiltag er taget.

Det er primært på den anden side af Banegården, at de nye tiltag er taget.

Banegården er klar:

sidste flise er lagt

Sidste flise på Esbjergs trafikknudepunkt er nu lagt

Årets første hverdag blev den sidste arbejdsdag på trafikknudepunktet ved Esbjerg Banegård.

Den 4. januar kl. 9.30 blev den sidste flise lagt, og det markerede afslutningen på den omfattende renovering.

Esbjergs største kollektive trafikknudepunkt er blevet renoveret for 16 millioner kroner. Arbejdet gik i gang i september 2014, og trafikanter og passagerer har kunnet følge med i færdiggørelsen af projektet, som både skulle skabe bedre sammenhæng mellem busterminal og banegård, men også få flere til at vælge den kollektive trafik.

Udvalgsformand for Teknik & Byggeudvalget Anders Kronborg tog det første spadestik til projektet, og det var også ham, der “færdiggjorde” arbejdet med den sidste flise.

“Tilgængeligheden for de rejsende har været omdrejningspunktet. For de rejsende skal det være nemt at komme til og fra trafikknudepunktet og skifte mellem transportformerne. Projektet har fokuseret på brugervenligheden, og det afspejles i flere lækre detaljer så som cykel-hotspot, moderne ventefaciliteter, informationstavler og en særlig belægning, som synshandicappede får glæde af,” siger Anders Kronborg i en pressemeddelelse.
 
Med fornyelsen og kvalitetsløftet af trafikknudepunktet styrkes Esbjerg som arbejds- handels-, bosætnings, og turistby med tilsvarende kollektive trafikmuligheder, der opfylder Esbjerg Kommunes grønne mål.

Efter at den sidste flise var lagt viste Anders Kronborg rundt på pladsen, mens der blev budt på en kop kaffe. Her kom udvalgsformanden ind på næste projekt ved banegården, nemlig stibroen henover banelegemet.

Publiceret 06 January 2016 08:30