Syddjurs:

Testpersoner til alarmsystem søges

Af
Bent Larsen

Syddjurs kommune gennemfører i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og fire andre østjyske kommuner test af et nyt dansk tryghedsskabende alarm- og sikringssystem til demensramte.
Systemet består af intelligente sensorer, der taler sammen, og som er med til at sikre hjemmet og give både den demente borger og dennes ægtefælle eller partner mere tryghed.
Syddjurs kommune søger derfor 8-10 hjemmeboende par, der vil være med til at teste systemet.
Målet er at give mulighed for at leve længst muligt i vante omgivelser.

Den forventede testperiode er fra februar 2016 til maj 2017.

Publiceret 06 January 2016 09:53