Bogen 'Den fortabte far – Et kulturteologisk essay om Nietzsche og kirstendommen' udkommer den 22. januar.

Bogen 'Den fortabte far – Et kulturteologisk essay om Nietzsche og kirstendommen' udkommer den 22. januar.

Peter Grønlykke bag bogudgivelse

Den 22. januar udgiver Peter Grønlykke, sognepræst ved Sct. Marie Kirke, en bog med titlen 'Den fortabte far – Et kulturteologisk essay om Nietzsche og kirstendommen', som først og fremmest har faglig interesse for teologer og kulturkritikere.
Bogen tager udgangspunkt i den aktuelle kulturelle og politiske situation, hvor det onde kan se ud til at være kommet igen i form af terror og religiøs og politisk radikalisme.
"Det er efter min opfattelse ikke islam, der her specielt bør være fokus på. Det er snarere vores humanistisk-kristne værdier, islam er med til at udstille som svage og uholdbare. Derfor er mit anliggende at undersøge disse værdier lidt nærmere og udsætte dem for selvkritik. Her benytter jeg mig af den tyske filosof Friederich Nietzsches moral- og kristendomskritik. Min hovedpointe er i den forbindelse, at når ateisten Nietzsche sagde ”Gud er død”, så var det primært ikke fordi, han ikke var troende, men fordi han rent faktisk heller ikke syntes, at dem, der kaldte sig kristne, var det. På det punkt leverede han en temmelig barsk men nødvendig kritik af kristendommen og det moderne menneske og samfund. På den baggrund skitseres en mulig kristendoms-forståelse, der ikke bøjer sig for Nietzsches ateisme og antihumanisme, men fastholder et kristeligt grundsyn. Der er tale om en kristendoms-forståelse, hvor forholdet til Gud og det religiøse betyder, at menneske, det er vi ikke bare. Det må vi blive. Fra naturens hånd er vi umiddelbare dyr. Men vi kan dannes til at blive mennesker," fortæller Peter Grønlykke.
Det er her titlen ”Den fortabte far” kommer ind. For denne dannelsesforståelse eksemplificeres ved en lidt anderledes læsning af den berømte lignelse, som man ellers plejer at læse under overskriften ”Den fortabte søn”.
I bogen spiller desuden to markante danske film 'Adams æbler' (2005) og 'Italiensk for begyndere' (2000) en central rolle for bogens anliggende.
"Når vi nu bor i Grænselandet, skal det tilføjes, at jeg da også har haft det i tankerne ved udgivelsen. Vi har i forholdet til Tyskland i lyset af de nationale modsætninger, nazismen og 2. Verdenskrig kunnet læne os op ad en øjensynlig særlig dansk godhedsforståelse og humanisme. Det har på den baggrund været et grænseoverskridende glæde at konstatere, at selv om man slæber en tung antihumanistisk arv med sig, så er man i Tyskland kommet videre herfra. Det viser sig ikke mindst i den praktiske holdning til flygtninge-problemet, som Tyskland har demonstreret på det seneste. Hvor det til gengæld har været noget vanskeligere at se de humane sider i den danske holdning til dette problem," siger Peter Grønlykke.
Bogen koster 200 kroner i boghandelen og udgives på KefasForlag. For at støtte den trængte boghandlerbranche er det billigere at købe den dér end direkte på nettet fra forlaget, oplyser forfatteren.

Publiceret 10 January 2016 07:00