Aleris er løntrykker

Aleris overtager 1. april den private drift af plejecentret Hiort Lorenzen i Haderslev - og er allerede på forhånd blevet budt varmt velkommen af det blå flertal i Haderslev Byråd, der har fuld tillid til det voldsomt store firma, der også opererer i Sverige og Norge.
En norsk beretning fortæller, hvad de ansatte på plejecentret kan se frem til.
De kronebeløb, jeg nævner er ikke umiddelbart sammenlignelige med danske forhold. Der er tale om norske kroner, der skal sættes i relation til lønniveauet generelt i Norge.
En "hjelpepleier" arbejder på et Aleris-drevet alders- og sygehjem i Oslo. Hun er faguddannet, har 14 års anciennitet og med en timeløn på 174,60 kr. tjener hun årligt 329.000 kr. Det er ca. 90.000 kr. mindre end en tilsvarende hjelpepleier tjener, hvis hun er ansat hos Oslo Kommune.
En anden hjelpepleier, der arbejder for Aleris i et hjem kun få km væk, har 15 års anciennitet og har en grundløn på 406.000 kr. - altså væsentligt mere end den førstnævnte Aleris-medarbejder.
Forskellen skal søges i, at førstnævnte arbejder på et hjem, der har været udliciteret i ni år. Det andet hjem har kun været udliciteret i et halvt år.
På tre Aleris-drevne hjem i Oslo varierer årslønnen fra 322.000 kr. til 406.000 kr. - alt afhængig af den tid, hjemmene har været udliciteret. Offentligt ansatte trækkes heller ikke i pension - de private trækkes to procent.
Det er med til at trække lønnen ned, at Aleris-ansatte i Oslo har mistet aften- og nat-tillægget på 40 procent. For en hjelpepleier kan det betyde en årlig lønnedgang på mellem 40.000 og 60.000 kr.
Det gode ved den lønudvikling er, at nogle har forladt Aleris, og på den måde har Oslo Kommune fået en del  dygtige medarbejdere tilbage.
Som på forhånd frygtet ser det ud til, at Aleris virker som løntrykker, hvilket er en af grundene til, at Hiort Lorenzen-personalet ikke længes til den dag, de får en privat arbejdsgiver.
Se http://frifagbevegelse.no/?app=NeoDirect&com=6/158/206720/ebc51a877f

Publiceret 14 January 2016 08:00