Ny aftale giver en million til Vadehavskulturen

For tredje gang har Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner indgået et forpligtende kulturelt samarbejde i hele Vadehavsområdet

For tredje gang har repræsentanter for de fire Vadehavskommuner Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde sat deres underskrifter på en ny indbyrdes kulturaftale, der skal udvikle og støtte kulturelle tiltag indenfor alle genrer i Vadehavsområdet.

Mål og visioner for frem til 2018 er nedfældet i aftalen, hvis første bevillingsrunde sender cirka en million kroner ud til nye kulturelle tiltag.
Kulturaftalen har to årlige ansøgningsfrister 15. marts og 15. september.

Tidligere på året offentliggjorde kulturregionen de tre indsatsområder ”Rødder og Vinger”, ”Kulturspirer” og ”Kulturel Kapital”, inden for hvilke projekter under den nye kulturaftale skal placere sig. Ved ansøgningsfristen den 15. september 2015 modtog kulturregionen ikke mindre end 30 ansøgninger, der spænder over kunstneriske udtryk som ballet, lys- og lydinstallationer, billedkunst, drama og musik.

Kulturaftalen henvender sig til både private kulturaktører og offentlige kulturinstitutioner. Under de to forrige kulturaftaler udloddede kulturregionen samlet set 14 millioner kroner til kulturelle projekter, og med en million kroner ved denne ansøgningsrunde er kulturregionen er en vigtig bidragsyder til områdets kulturliv.

”Kulturregionen varetager en central rolle i forhold til at understøtte kulturelle kræfter og sikre kulturelle tilbud i Vadehavsområdet. Kulturelle tilbud er ikke alene vigtig for den enkelte borger, men udgør ligeledes en vigtig parameter i forhold til bosætning og dermed også virksomheders evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Kommunerne ser derfor frem til det videre samarbejde, der under den kommende kulturaftale også vil tænke områdets erhvervsliv ind”, siger kulturregionens formand, Lisbet Rosendahl i en pressemeddelelse.

Publiceret 17 January 2016 12:00