Borgmesteren bedes træde tilbage, vedr. korrupt vindmølleplan i Kastrup-Tiset enge

Offentlig Brev….

Kære Borgmester, Kære Haderslev kommune

Nu er vindmøllesagen i Kastrup Tiset enge så grov som den kan blive….
Der er 2 sager i dette forløb
1. Firmaet Planenergi har udarbejdet den største landbaserede Vindmølleplan på land.
Et vindmølleprojekt til over 1 milliard kroner. I Kastrup-Tiset enge.
Haderslev kommune, lader Firmaet Planenergi, lave en landskabsanalyse af det værdifulde område i Kastrup enge, for derefter at anbefale en fjernelse af det værdifulde område, fordi det er problematisk at opstille Kæmpevindmøller op der. Fjernelse med et pennestrøg.
Planenergi, som har tjent et enorm beløb på at udføre Vindmølleplanen.
Planenergi som nu også tjener penge på at udføre denne landskabsanalyse for Haderslev-kommune.
Planenergi´s Landskabsanalyse, der skal føre vindmølleplanen ud i livet.
((Planenergi, som også laver VVM redegørelsen))
Dette må betegnes at Haderslev kommune er inhabil i sagen..

2. Det er Haderslev kommune, der betaler for denne landskabsanalyse, som skal føre til at ophævelse af det værdifulde område.
Der står ellers i Haderslev kommunes notater, at vindmølleplanen og opsættelse af vindmøller i Kastrup-Tiset enge, er uden omkostninger for Haderslev Kommune…
Altså er der brugt af skatteborgernes penge, i forbindelse med vindmølleplanen, hvilket strider imod kommunen egen vedtagelse, vedr. vindmøller

Dette må betragtes som direkte ulovligt..

Gram-Tiset-Arnum Vindgruppen, kræver at :

Som iflg Punkt 1: At hele vindmølle-projektet annulleres eller går om…

Som iflg Punkt 2: At der bliver rejst en sag i kommunen, vedr. misbrug af det beløb, som kommune har betalt vedr. denne landskabs-analyse, som er i Vindmølleplan regi.

Punkt 3 At Borgmesteren træder tilbage fra sit embede som Borgmester..

Publiceret 17 January 2016 07:00