Pris: Voksne: 90 kr. Studerende: 45 kr. Gratis adgang for medlemmer af Koldinghus Museumsklub, Erhvervsklubben Koldinghus,

Pris: Voksne: 90 kr. Studerende: 45 kr. Gratis adgang for medlemmer af Koldinghus Museumsklub, Erhvervsklubben Koldinghus,

Foredrag om fæstningsanlæg

Onsdag den 3. februar kl. 19.00 - 21.00 inviterer Museet på Koldinghus til et aftenarrangement med seks arkæologer fra Arkæologi Haderslev. De vil her præsentere resultaterne af udvalgte arkæologiske udgravninger i Syd – og Sønderjylland i 2015. Foredraget byder bl.a. på historien om en befæstning, som det tyske militær anlagde i Sønderjylland, og som strakte sig over ca. 50 km fra Hoptrup og Årøsund i øst til Skærbæk i vest. Den svære nordvendte befæstning, som i perioden 1916-17 blev opført tværs over Sønderjylland, omfattede ca. 900 bunkers, 40 kanonbatterier, flere linjer af skyttegrave, signalstationer, oversvømmelsesanlæg og militære jernbaner. Omkring 70 anlæg er stadig intakte, og Kulturstyrelsen har besluttet, at disse anlæg skal fredes. Museet har derfor siden 2014 været i gang med at besigtige alle disse anlæg. Man kan også høre om et stort sølvfund fra Errested, som blev opdaget af amatørarkæologen Michael Kildal Frederiksen og om en udgravning af en vikingebebyggelse ved Eltang, hvor arkæologerne afdækkede flere treskibede hustomter og grubehuse.

Publiceret 18 January 2016 10:00