På området med grus-parkering skal det foreslåede p-hus opføres med 500 pladser

På området med grus-parkering skal det foreslåede p-hus opføres med 500 pladser

Forvirring om p-pladserne

Af
Erling Pedersen

I diskussionen om det nye parkeringshus, som et flertal i byrådet vil opføre på Sortebrødre Plads, er der opstået stor forvirring om antallet af pladser. Forskellige tal ryger gennem luften. Nogle opgør antallet for hele området. Dvs. både den nuværende grusparkering henimod Kong Valdermars Vej, hvor p-huset skal opføres, samt arealet mellem Kvickly og Dr. Margrethesvej. Her er der nu er p-pladser på asfalt, og på dette område planlægges boliger og butik med underjordisk parkering. Andre ser alene på området, hvor p-huset nu skal opføres, og hvilken kapacitet det vil give. Roskilde Avis har indhentet de faktiske tal hos kommunen: På hele området er der i dag 439 p-pladser. Når det hele er færdig med både p-hus, et udvidet varehus samt boliger og de dertil hørende underjordiske p-pladser, vil den samlede kapacitet være op til 685 pladser. Dvs. at den samlede kapacitet på hele området kan øges med 246 pladser. tk


På området mellem Kvickly og Dronning Margrethesvej skal varehuset udvides og nye boliger opføres. Her planlægges op til 185 underjordiske p-pladser.

På området mellem Kvickly og Dronning Margrethesvej skal varehuset udvides og nye boliger opføres. Her planlægges op til 185 underjordiske p-pladser.

Publiceret 18 January 2016 07:00