Borgernes Sundhedsvæsen

Der arbejdes der på udvikling af et fælles projekt i de fem regioner i Danmark, om borgerinddragelse Projektet har titlen ”Borgernes Sundhedsvæsen”. Projektet skal skabe dialog mellem politikere, borgere og medarbejderne i sundhedsvæsenet om bedre inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen. Projektet forventes både at indeholde fælles aktiviteter på tværs af regionerne samt lokale aktiviteter i de enkelte regioner.
Visionen er et sundhedsvæsen på borgernes præmisser. Projektet skal fremme en kultur i sundhedsvæsenet, hvor borgernes viden, behov og ønsker anerkendes og sættes i centrum for behandling, forløb og organisering, da det giver bedre behandlingsresultater, bedre oplevelser og livskvalitet for patienter og pårørende. Med ”Plan for Borgernes Sundhedsvæsen” er udpeget hele 33 indsatser, som skal være med til at realisere visionen om et sundhedsvæsen på borgernes præmisser. Der er i juni 2015 nedsat en projektgruppe, der skal udarbejde og gennemfører en flerårig plan for en sådan borgerdialog. Der er lagt op til, at nogle initiativer skal være fælles, mens andre er regionale.
De første dialogmøder skal efter planen finde sted i september 2016. For mange er Regionen et fjernt sted. Det er mit håb at vi med initiativet kan begynde, at mindske afstanden mellem Regionen og borgerne samt sikre mere inddragelse og indsigt.

Publiceret 18 January 2016 08:00