Lis Ravn Ebbesen (SF)

Lis Ravn Ebbesen (SF)

DEBAT:

Udbud og Sygedagpengesagen

Lis Ravn Ebbesen, medlem af byrådet for SF og Social og sundhedsudvalgsformand,
Lindealle 18
6000 Kolding

Højesteretsagen afgjorde, at sygedagpengesager ikke kan ”lukkes” efter 26 eller 52 uger uden alle papirer er fremskaffet. Er ens sag lukket urigtigt inden for de sidste 3 år, kan man henvende sig til jobcenteret, for at få de ulovligt tilbage holdte dagpenge udbetalt. Avis debatten handler om de 117 borgere fra ” Falcksagen, som SF har stemt for får deres penge også. Men hvad handler sagen om? Kort sagt at det er dyrt og besværligt at udbyde kommunale opgaver. Det viser sig desværre igen og igen.
Kolding Kommune indgik i 2009 en aftale med Falck Jobservice. Deres ansatte behandlede sygedagpenge sager side om side med kommunalt ansatte efter nøjagtig samme regler. I den sag højesteret har behandlet standser en Falckmedarbejder udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde. Afgørelsen var imidlertid ugyldig, fordi kommunen ifølge loven ikke må overlade til “anden aktør” at træffe denne type afgørelser. Det skal kommunen selv gøre.
Kolding handler på afgørelsen (“den forkerte underskrift”) 10 måneder senere. Kolding kommune når frem til de samme afgørelser efter fornyet sagsbehandling nu med den korrekte underskrift. Afgørelserne er med tilbagevirkende kraft til 31/12 2009. Knap et år senere stadfæster Ankestyrelsen den afgørelse. Den afgørelse ændrer Højesteret. Den sygemeldte kvinde - og dermed alle hendes ligestillede - skal have deres penge. Men Højesteret har ikke forholdt sig til forældelsesfristen på 3 år.
Jeg har stemt for at borgerne får deres penge. Fordi jeg synes det er svært at forklare mennesker, der har vundet en sag, de ikke skal have penge.

Publiceret 18 January 2016 07:00