Flot gestus fra Kultur & Fritid

Flot gestus fra Kultur og fritid fra Haderslev Kommune de havde bedt Folkeoplysning udvalget om et buget for 2016 med besparelse. Nu kom de så drift –og lokaletilskud  nedsættes til 65 % (før 70%) i tilskud  men opretholdelse  af fradraget for medlemmer  over 25 år.
Medlemstilskud  nedsat,  ledertilskud nedsat,  her bibeholder man 75 % af 1500,00 som kan udbetales,  hvad nytter det når kursus i dag koster op til 2950,00 kr eller 4850,00 kr , det er foreningerne der skal betale hvis vi vil ha nogen på kursus, og det gør vi meget gerne, men pengene  SKAL jo være der .
HVAD ER DET FOR SINALER MAN SENDER TIL DE  FRIVILLIGE  Ledere  I IDRÆTSFORENINGERNE. Skal vi til at løbe stærkere for at samle penge ind.
Der blev yderligere tildelt senere 1,0 mio 2016  Ungdomsrådet  for 95.000,00 kr (nu oppe på 145.000,00 pr år) 300.000,00 kr til Idrætskonsulent fra 1. august, til omprioritering i buget 130.000,00 kr, afdrag af akkumuleret merforbrug 475.000,00 kr( midler nedskrivning af akkumuleret  merforbrug.
Samtidig kan jeg læse at EVENTPULJE  har udisponerede midler på 654.793,57 kr hvad med at nogle af de penge gik til Idrætsforeningerne , Jeg kan se  Street Dome Festival har fået 135.00,00 kr . er der mere reklame for Kultur og fritid der .
 I Kolding Kommune er man gået den anden vej har bevilliget over en million plus ekstra ledertilskud  til de frivillige Idrætsforeningerne fordi det har stor værdi i samfundet.

Publiceret 18 January 2016 08:00