Krydstogtsskibe

På baggrund af Formanden for Køge Havns ret negative udtalelser om Krydstogtsskibes mulige anløb til Køge Havn, har vi i DF bedt om - og fået udleveret - den omtalte engelske rapport på 58 sider ”Port of Køge Cruise Market Study” af B&A Europe, der efter formandens udtalelser skulle pege på, at store Krydstogtsskibe ikke kan lægge til kaj i Køge på grund havnens vanddybde osv.
Det ved vi i DF faktisk godt, det behøver vi ikke, en sikkert ret dyr rapport til at fortælle os.
Vi har aldrig peget på de helt store krydstogtsskibe, som vi udmærket ved ikke kan anløbe her i Køge.
Det vi i flere år har bedt om, er en aktiv indsats fra Havnens side om at tage kontakt til rederier med mindre Krydstogts skibe med plads til 500-1000 passagerer.
Det er ikke sket, i mellemtiden har andre havnebyer på Køges størrelse, ved en aktiv indsats, haft held til at tiltrække de mindre Krydstogtskibe til deres havne.
Vi mener Køge har meget at tilbyde Krydstogtsturisterne. Indsejlingen ret tæt på de hyggelige beværtninger og spisesteder ved havnen, gå afstand til den gamle bymidte, oplandet, med blandt andet Stevns Klint, Borgringen osv.
Det er muligt det ikke vil være den store forretning for selve havnen, men vi er overbevist om at de hyggelige beværtninger og spisesteder samt detailhandlen især omkring Torvet vil kunne få en øget omsætningen/indtjening ved at tiltrække turisterne, og som det har vist andre steder, også dem kommer for at se på de skibe der lægger til kaj.
DF nærlæser nu den lange rapport med hjælp fra erfarne søfolk og andre, og kommer så med vores opfattelse af, om den omtalte rapport alene kan ligge til grund for, ikke at arbejde videre med at styrke turismen i Køge fra søsiden.
Om nødvendigt må vi få en tydeligere og mere uddybende tekst om mindre Krydstogtsskibe skrevet ind de kommende budgetbemærkninger.

Publiceret 18 January 2016 18:00