Træningshøjskolen har til huse på ældrecenteret Åbakken i Øster Tørslev og Louise Hauton ser frem til at give de ældre den genoptræning og pleje der skal til for at de får mere kvalitet ind i hverdagen

Træningshøjskolen har til huse på ældrecenteret Åbakken i Øster Tørslev og Louise Hauton ser frem til at give de ældre den genoptræning og pleje der skal til for at de får mere kvalitet ind i hverdagen

Ny træningshøjskole i Randers

I foråret slår Randers Kommune dørene op for det nye rehabiliteringscenter Træningshøjskolen, hvor ældre borgere med behov for intensiv genoptræning efter en skade eller anden form for tab af funktionsevne kan få et ophold. Formålet er, at borgerne får mulighed for at genvinde evnen til at klare flere ting selv, og dermed får større frihed og flere gode leveår
 
Lige nu er der ikke meget i lokalerne på ældrecenteret Åbakken i Øster Tørslev, der vidner om, at man om ganske få måneder kan indlogere borgere i nyrenoverede lejligheder med adgang til topmoderne træningsfaciliteter. Men ingen tvivl om, at der er noget i gære. Et større boafsnit er næsten tømt for inventar, og store lokaler i underetagen er afdækket med plast og tæpper, så malerne kan udføre deres kunst.
”Efter planen skal Træningshøjskolen stå færdig i marts, og vi starter ud med at kunne huse ti borgere ad gangen,” fortæller lederen af den nye træningshøjskole, Louise Hauton, som er uddannet fysioterapeut og har stor erfaring med døgngenoptræning.
Behovet for rehabilitering efter en skade eller anden form for tab af funktionsevne er vokset i takt med accelererede hospitalsforløb og stigende andel af de ældre i befolkningen. Desuden ønsker de fleste ældre et selvstændigt liv, hvor de selv kan disponere over deres tid og hverdag, og ikke er afhængige af hjælp fra hjemmeplejen til eksempelvis personlig hygiejne og rengøring.
 
Nyt tilbud for borgere
”Pladserne på Træningshøjskolen er forbeholdt borgere, der har oplevet et tab af deres funktionsevne som følge af for eksempel knoglebrud eller voldsomme infektioner. Formålet er, at borgerne efter opholdet skal blive helt eller delvist selvhjulpne igen,” fortæller træningshøjskolens leder, Louise Hauton.
I dag bliver borgere med behov for rehabilitering genoptrænet i dagscentre og på Svaleparken, og Træningshøjskolen er derfor en udvidelse af det nuværende kommunale tilbud om genoptræning. Louise Hauton ser frem til at indgå i et godt samarbejde med visitationen, ældreområdet, Regionshospitalet Randers og Randers Kommunes andre centre for rehabilitering, så man sammen kan finde frem til de borgere, der bedst kan profitere af et ophold på den nye træningshøjskole. Noget af det nye er, at der er mulighed for træning alle årets dage, hele døgnet rundt.
”Træningshøjskolen skal forme sig i kraft af et samarbejde præget af høj professionalisme og et fælles mål om at give borgerne i Randers Kommune de bedste vilkår for et meningsfuldt liv,” fastslår Louise Hauton.
Indtil videre er det kun stillingen som leder af Træningshøjskolen, der er besat, og de resterende stillinger er netop slået op.
 
Fokus på efterbyggelse
En vigtig del af rehabiliteringstankegangen i Randers Kommune er, at personalet ikke gør tingene for borgeren, men i stedet for med borgeren. Det er en støtte til et af hovedformålene med rehabilitering; nemlig at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt og dermed bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Derfor er et af de vigtige fokusområder i forbindelse med den nye træningshøjskole, at man også lægger vægt på efterbyggelse; dvs. hvordan borgeren klarer sig efter endt ophold på træningshøjskolen.
”Det betyder, at vi støtter borgeren og eventuelle hjælpere og pårørende i borgerens hverdag til at vedligeholde og udvikle det niveau af selvhjælp, som borgeren har opnået på opholdet,” fortæller Louise Hauton.
”Herefter kan pårørende og eventuelt plejepersonale fortsætte med at inddrage borgeren i opgaver i hjemmet som eksempelvis madlavning, rengøring, tøjvask og så videre. Dermed forsætter den positive udvikling forhåbentlig efter opholdet hos os,” pointerer lederen af Træningshøjskolen.

Publiceret 19 January 2016 10:00