Tilbud om hjælp i sorgen

Kirkerne i Køge Provsti kan i 2016 tilbyde flere muligheder for hjælp og støtte til efterladte.

Ingen går igennem livet uden at miste et menneske, der stod en nær. Når man mister, så forandres livet og hverdagen. I en periode kan det føles som om, at livet er gået i stykker og måske ikke er værd at leve. Det er naturligt at sørge over et tab og det er naturligt, at sorgen tager tid og kræfter. Sorg er ikke bare noget, der forsvinder, men det kan være en stor støtte at høre, hvordan andre har tacklet sorgen og livets nye udfordringer.
”Delt sorg er halv sorg”, siger man.
Derfor har kirkerne i Køge Provsti etableret to forskellige tilbud for pårørende, hvor det er muligt at komme og dele erfaringer og tanker med andre, der også har mistet.
Sorggruppen er et fortroligt sted, hvor man mødes til samtale med andre i samme livssituation. Der er max 10 deltagere i en gruppe, for det er vigtigt at skabe en tryg ramme for samtalerne. Sorggruppen kan være et fristed, hvor der er mulighed for at tale om svære følelser og lytte til andre, som også kender til sorgen og savnet. Det er et struktureret samtaleforløb med en fast gruppe af deltager, der mødes i alt 10 gange.
Sorggruppen ledes af Linda Ishøj Frederiksen, sygehuspræst ved Køge Sygehus, og Signe Asbirk, sognepræst ved Køge Kirke. Sammen tog de sidste efterår initiativ til at etablere sorggruppe i Køge Provsti, og de gode erfaringer med den første gruppe har gjort, at der nu begyndes i nyt hold i januar 2016. Da deltagerantallet er begrænset, er tilmelding nødvendig til en af de to sorggruppeledere.
Tilbuddet om en sorggruppe suppleres nu også af en sorgcafé. I sorgcaféen er der mulighed for at komme forbi til en uformel snak og samvær med andre i samme situation. Sorgbearbejdning har ingen tidsbegrænsning og behovet for samtaler med ligestillede kan opstå til enhver tid. Man kan nemt føle sig ensom i sin sorg – måske særligt et stykke tid efter dødsfaldet, hvor man kan blive mødt med en forventning fra omgivelserne om, at ”nu må man da være kommet videre”. Hvor nogle har brug for et tættere forløb i en sorggruppe, andre har god gavn af at deltage i et mere uformelt "Åbent hus".
Nogle har måske tidligere været med i en sorggruppe, men vil gerne fortsat være med i et netværk, som kan være en støtte og aflastning. Tovholder i Sorgcaféen er Ingelise Krogsgaard, som er frivillig i Køge kirke og har deltaget i kursus om sorg og sorggrupper. Tilmelding er ikke nødvendig.
Se mere på www.koegekirke.dk.

Publiceret 19 January 2016 10:00