Debat:

Er der en grænse for frivillighed?

En helt ny undersøgelse som FOA har lavet i samarbejde med Bureau 2000, viser, at kommunerne vil spare 668 millioner på udgifterne til børn i år.
 
Vi ved fra vores medlemmer, at de allerede i dag ofte står i situationer, hvor de er alene med en stor gruppe børn og ikke har tid til at yde en tilstrækkelig kvalitet. Nye besparelser på området vil bestemt ikke gøre det bedre og vi har set en tendens de seneste år, hvor de frivillige har fået en stadig større rolle at spille i opgaveløsningen.
 
Seneste eksempel er på en daginstitution i Aabenraa, hvor frivillige nu skal lege og læse med børnene.
 
Det er fint med et samspil mellem ordinært personale og den frivillige, men.. vi skal i den grad være opmærksomme med hvilke opgaver frivillige udfører.
 
Observation og vurdering til de pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger, er efter min opfattelse faglige basis opgaver der henhører under pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Vi undres derfor over, at frivillige nu skal lege, læse og skabe relationer med børnene gennem udflugter.
 
Situationer personalet ellers kan bruge til selv at dyrke relationer og observere barnet!
 
Derfor mener jeg vi er ude på et skråplan når pædagogiske basis opgaver, indgår i de frivilliges opgaver.
 
Politikerne må tage ansvar for, hvilket pædagogisk tilbud man fra kommunens side ønsker at tilbyde. For hvis ikke daginstitutioner skal ende med at være ren opbevaring af børnene, skal der laves klare retningslinjer for hvilke opgaver de frivillige skal udføre – og det bliver aldrig basis opgaver! 

Publiceret 19 January 2016 15:45