Hvornår skal ferien holdes?Det skal forældre i Esbjerg Kommune i højere grad til at overveje.

Hvornår skal ferien holdes?Det skal forældre i Esbjerg Kommune i højere grad til at overveje.

Sommerferie:

SFO’er åbner for anderledes sommerpasning

Til sommer skal alle SFO’er - måske - droppe lukkeugerne

Af
Louise Ritter

Hvor skal sommerferien gå hen?
Det spørgsmål er for mange børnefamilier det mest centrale, når det gælder planlægningen af årets længste familieferie, men nu får forældre i Esbjerg Kommune et nyt spørgsmål at overveje: Hvornår skal ferien holdes?

Før jul blev det meddelt, at kommunens daginstitutioner som et forsøg afskaffer alle lukkedage i 2016, så familierne nu ikke længere er tvunget til at lægge deres sommerferie midt i juli, hvor daginstitutionerne hidtil har holdt lukket.

I sidste uge vedtog Kultur & Fritids Udvalget så, at alle SFO'er til sommer i ugerne 28, 29 og 30 skal holde åbent - hvis altså at flere end ti børn er tilmeldt pasning. Det giver mulighed for, at man som forældre nu kan få sine børn passet hele sommeren og dermed helt selv bestemme, hvornår der skal stemples ud til ferie - et tilbud der reelt minder meget om det, der altid har været, hvor forældre med et ufravigeligt behov for pasning i sommerlukkeugerne har kunnet tilmelde deres børn nødpasning.
Hidtil har det bare ikke været i barnets sædvanlige SFO, da man har samlet de tilmeldte børn på få matrikler i kommunen.

Udvalgsformand, Jakob Lose, medgiver da også, at der ikke er den helt store forskel på før og nu, når det gælder sommerpasning i SFO'erne.

“Man kan sige, at forskellen består i, at der til sommer er mindst en SFO åben i hvert distrikt og flere endnu, hvis der er flere end ti børn tilmeldt. Tidligere har pasningen været samlet få steder,” forklarer Jakob Lose, der ikke har fået en pose penge med beslutningen om at alle SFO'er som udgangspunkt skal holde sommeråbent alle uger. Udgifterne til personale skal tages indenfor de allerede opstillede økonomiske rammer.

I sommeren 2015 benyttede kun cirka 40 børn sig af pasning i SFO'ernes sommerlukkeuger, men det mener udvalgsformanden ikke nødvendigvis indikerer, at forsøget med at holde alle SFO'er åbne hele sommeren er unødvendigt.

“Man kan godt sige, at 40 ikke er mange, men jeg tror, at der måske kan være uafdækket behov, fordi mange forældre har fået det til at hænge sammen på anden vis for eksempel med hjælp fra bedsteforældre, men det bliver spændende at se,” siger Jakob Lose.

Publiceret 19 January 2016 10:00