Rideklubben ønsker et øget areal til folde for at sikre hver hest længere tid på græs.

Rideklubben ønsker et øget areal til folde for at sikre hver hest længere tid på græs.

Hestene får mere plads

Kommunen har givet tilladelse til, at rideklubbens heste kan gå på fold der hvor det gamle Quark tidligere var placeret

Hvidovre/Avedøre Rideklub har søgt kommunen om brugsret til et nyt foldareal.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Arealet skal benyttes som en erstatning for den del af deres foldareal, som rideklubben mistede i forbindelse med anlæggelsen af København-Ringstedbanen. Men et nyt lovkrav om øget foldareal til den enkelte hest har også betydet, at der er behov for arealet. Teknik- og miljøudvalget gav i sidste uge den nødvendige dispensation til rideklubben.

Sundere økonomi

I forbindelse med København-Ringstedbanen har Banedanmarks linjeføring og anlæg af støjvold nemlig betydet, at klubbens foldareal er blevet reduceret med ca. 9.000 m2. Klubben havde inden eksproprieringen et foldareal på ca. 29.000 m2. Det vides endnu ikke, hvor stort et areal, der senere tilbageføres efter at banen er færdiganlagt omkring 2018. Det ønskede areal udgør ca. 16.400 m2 og har tidligere været en del af det gamle Quark Naturcenter, som nu er nedrevet. Ansøgningen fra rideklubben skal også ses i lyset af, at der fra 1. januar 2016 blev indført nye, skærpede regler for hestes adgang til og ophold på folde i henhold til “Lov om hold af heste”. Klubben ønsker det øgede areal til folde for at sikre hver hest længere tid på græs, uden at græsningsmuligheden slipper for hurtigt op. Herudover ønskes areal til sygefolde. Det vil betyde, at man får flere folde at skifte mellem, hvilket vil medvirke til at mindske smitterisikoen mest muligt ved sygdom blandt hestene. Ved at have et større areal end loven foreskriver, vil klubben kunne opnå en væsentlig reduktion i foder og bundmateriale, og derved sikres en sundere klubøkonomi samtidig med, at græssæsonen kan udvides.

Publiceret 21 January 2016 08:00