Ole Steen Hansen (S) er formand for Børne- & Skoleudvalget i Fredericia.

Ole Steen Hansen (S) er formand for Børne- & Skoleudvalget i Fredericia.

Kommuner lytter til Fredericia

Fredericia Kommune fik stor opmærksomhed på KL's børnetopmøde i Ålborg. Fredericia Kommune var inviteret til at holde oplæg om arbejdet med børn og unges læring i kommunens dagtilbud og skole. Det trak fulde huse, for 400 interesserede tilhørere var på plads for at høre om Fredericias struktur.
”Det er dejligt, at man rundt om i landets kommuner er interesseret i at høre om, hvordan det er lykkedes Fredericia at få opbygget en struktur på børne- og ungeområdet, som giver optimale betingelser for at arbejde sammen med børnene og deres forældre om trivsel og læring i børnenes hverdag,” siger Ole Steen Hansen (S), der er ny formand i Børne- og Skoleudvalget.
”Vi skal som byrådspolitikere arbejde for regeringens målsætning om, at 95% af landets unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi ved, at en af de afgørende forudsætninger for, at vi kan nå det mål er, at vi får sat tidligt ind med den rigtige pædagogik, der passer til barnets mange kompetencer og personlighed. Gennem deltagelse i Program for Læringsledelse, som støttes af A.P. Møller Fonden, har vi fået et meget kvalificeret grundlag at arbejde ud fra i alle vores dagtilbud og folkeskoler”, siger Ole Steen Hansen i en pressemeddelelse.
“Vi arbejder med at opstille mål for børnenes læring og hele udvikling. Vi får en værdifuld viden om det, vi gør, og det vi kan gøre for at nå bedre resultater”.
Det er også blevet bemærket, at Fredericia er i fuld gang med at videreuddanne alle ansatte på børne- og ungeområdet. Det er meget vigtigt for at løfte fremtidens læringsmiljø.
“Vi forventer, at det vil betyde endnu mere kompetente lærere og pædagoger. Det vil gavne samarbejdet og vil kunne løfte trivsel og læringseffekt for alle børn og unge i kommunens dagtilbud og folkeskoler,” siger Ole Steen Hansen.

null

Publiceret 21 January 2016 11:00