Konfirmander slipper for lange skoledage

Kolding Kommune har fået tilsagn fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om, at 15 skoler kan komme med i et landsdækkende forsøg, hvor konfirmandforberedelsen indgår som skoletid.

Tilsagnet om, at konfirmationsundervisningen indgår som skoletid betyder, at eleverne i 8. klasse, som i forvejen har en skoleuge på 35 timer, ikke skal undervises i 37 timer pr. uge i den periode, hvor de også går til konfirmationsforberedelse. De to timers konfirmationsforberedelse kan altså nu indgå i undervisningstiden, fortæller Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Kolding Kommune i en pressemeddelelse.
Blandt de skoler i Kolding, som har søgt om at få lov til at omlægge timerne, er Lyshøjskolen. Her er skoleleder Jan Hjort godt tilfreds.
”Vi oplevede, at eleverne på 8. årgang havde meget lange dage. Så vi håber, at forsøget med konfirmandundervisning kan give en lille lettelse. Derudover bliver der også en anden gevinst. Vi vil nemlig også omlægge timerne til to-lærerordning, hvorved vi fra det kommende skoleår vil søge at give yderligere fokus på indsats i forhold til flere voksne i klassen. Dette anser vi vil være til gavn for eleverne både fagligt og socialt," siger Jan Hjorth.
Fra politisk hold ser man også frem til at kunne aflaste eleverne ved at bruge to af de obligatoriske timer i den såkaldte understøttende undervisning på at sende konfirmanderne over til præsten.
”Vi glæder os over, at vi nu, efter ansøgning og dispensation, får udnyttet nogle af de frihedsgrader, som folkeskolereformen giver mulighed for. Det er klart, at eleverne skal undervises i de timer, som den nye folkeskolereform tilsiger, og undersøgelser viser faktisk også, at flere undervisningstimer giver mere læring. Men når 8. klasserne ender med en 37 timers undervisningsuge, fordi de skal konfirmeres, så er det klart, at vi må tænke kreativt. Samtidig glæder jeg mig over, at to-lærerordningen kan udnyttes fleksibelt, eftersom det bidrager til øget læring”, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Christian Haugk.
Skolerne regner med, at de konfirmander, der begynder til konfirmationsundervisning allerede i det kommende skoleår, kan nå at komme med i forsøget og dermed få en kortere skoleuge.

Publiceret 21 January 2016 12:30