Grunden på hjørnet af Fjeldstedvej og Brostykkevej. Resterne af den gamle LokalBrugs skal nu sorteres.

Grunden på hjørnet af Fjeldstedvej og Brostykkevej. Resterne af den gamle LokalBrugs skal nu sorteres.

LokalBrugs-grund udbydes snart til salg

Der kommer IKKE en ny dagligvarebutik på hjørnet af Fjeldstedvej og Brostykkevej

LokalBrugsen på hjørnet af Fjeldstedvej og Brostykkevej er savnet af beboere og grundejerforeningen i området, men der er ikke udsigt til, at de får noget tilsvarende på grunden. Ejendommen på grunden er netop revet ned.

Af
key

Ejendommen på Fjeldstedvej 56 har huset LokalBrugsen siden ca. 1961, men i begyndelse af 2015 kom der imidlertid en melding fra COOP om, at 20 butikker skulle lukkes, og at LokalBrugsen på Fjeldstedvej var blandt de 20 butikker. Butikken havde således sidste åbningsdag den 31. marts 2015 og i efteråret 2015 blev det besluttet i kommunalbestyrelsen, at bygningen skulle rives ned. Årsagen var, at ejendommen, som blev bygget i 1961, med skiftende kommuner og lokalplaner i en længere årrække ikke havde været tidssvarende eller kunne leve op til de gældende krav for Bygningsreglement 2010 uden omfattende bygningsmæssige ændringer. Faktisk blev der i 1961 kun givet en 5-årig midlertidig tilladelse til at lokalerne kunne opføres. Pga. opførelsen af butikkerne i Avedøre Stationsby fik butikken desuden aldrig permanent tilladelse til at bevare forretningen.

Grund bruges til parcelhus

Pga. lokalplanen for området kan der således heller ikke i dag bygges butik på grunden - og med Kommuneplan 2014 in mente, skrev Hvidovre Kommunes forvaltning i sagsfremstillingen om grunden, at man for at styrke og fastholde den nuværende detailhandel i bydelscentrene gerne vil undgå en spredning af butikker. I følge lokalplanen for området er grunden således udlagt til boligformål, hvor der må opføres åben-lav boligbebyggelse i højst to etager med en maksimal byggehøjde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 %. Grunden, der er på i alt 824m2, var indtil 1. december 2015 ejet af COOP. Derefter blev den solgt til Immobiliare ApS, der i følge BIQ “driver virksomhed med køb, salg, drift og udvikling af fast ejendom..”. Hvidovre Avis har været i kontakt med anpartsselskabet, der oplyser, at nedrivningen af ejendommen blev påbegyndt for ca. tre uger siden af en entreprenør. Planen er nu, at det nedrevne skal sorteres, og at grunden efter byggemodning udbydes til salg.

Publiceret 21 January 2016 08:00